Byt till värmepump med nya bidraget för energieffektivisering

Byt till värmepump med nya bidraget för energieffektivisering

Från och med den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus som värms upp av el eller gas söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan bland annat användas för att installera värmepump. 

Det nya bidraget, som beslutats av regeringen, är ett sätt att skynda på omställningen till en mer hållbar elförbrukning. Det gynnar både miljön och husägarens plånbok. 

Vad menas med ett småhus?

Ett småhus är antingen ett en- eller tvåbostadshus som är friliggande, eller ett par-, rad- eller kedjehus. För att få det nya bidraget behöver du helt eller delvis äga småhuset och du måste också bo i huset. Fritidshus omfattas alltså inte av bidraget. 

Du kan inte få bidrag för uppvärmning av nya ytor i hemmet, exempelvis om du bygger till ditt hus.  

Åtgärder som ger bidrag

Du kan söka bidrag för materialkostnader och kostnader för installation av ett energieffektivare värmesystem. Det kan handla om en styrbar frånlufts-, luft/vatten-, berg-, sjö- eller jordvärmepump. Du kan också få bidrag för installation av en eller flera styrbara luft–luftvärmepumpar i kombination med en varmvattenberedare med inbyggd värmepump. 

För dig som redan har värmepumpsteknik i ditt småhus, kan du få bidrag för att byta ut den. Detta gäller dock endast om anläggningen är äldre än tio år och om bostaden värms upp av el eller gas. 

Du kan också få bidrag för att förbättra husets så kallade klimatskärm (eller klimatskal som det också kallas), vilket till exempel är tilläggsisolering för fönster och ytterdörrar eller fönsterbyte. Observera att bidrag för klimatskärmsåtgärder bara får ges till småhusägare som fått bidrag för värmesystemsåtgärder efter den 8 november 2022. Det är alltså inte möjligt att ansöka om bidrag för exempelvis fönsterbyte utan att dessa kombineras med en eller flera värmesystemsåtgärder.

Få upp till 60 000 kronor

Bidrag ges för att täcka högst 50 procent av kostnaderna för material och installation. Du kan som mest få 30 000 kronor i bidrag för värmesystemsåtgärder per småhus, och högst 30 000 kronor för klimatskärmsåtgärder per småhus. Bidrag ges inte om bidragets storlek understiger 10 000 kronor. 

En förutsättning för att få ta del av bidraget är att du anlitar ett företag med F-skattsedel för installationen. 

Bra att veta när du ansöker:

  • En ansökan om bidrag lämnas enklast via ett formulär på Boverkets webbplats. Det är sedan länsstyrelsen i det län där småhuset ligger som handlägger ärendet. 
  • De handlingar som anges i formuläret ska bifogas i ansökan. 
  • Bidrag får sökas vid högst två tillfällen. En gång för värmesystemsåtgärder (exempelvis värmepump) och en gång för klimatskärmsåtgärder (exempelvis tilläggsisolering). 
  • En ansökan om bidrag ska ha kommit in, inom fyra månader från det att åtgärderna påbörjades. Dock senast den 1 juni 2025.

Läs mer om bidraget på Boverkets hemsida. 

Publicerat: 2023-06-28