Bergvärmeguide – fakta, tips och råd inför beslutet

Bergvärmeguide – fakta, tips och råd inför beslutet

2021-02-03

Här går vi igenom fördelar med bergvärme, vi jämför med andra värmekällor, berättar vad du kan förvänta dig av CTC:s återförsäljare och beskriver installationen. 

1 Vad är bergvärme?


Bergvärme är en förnybar och klimatsmart energikälla som kräver minimalt med underhåll. Du får både värme och varmt vatten med bergvärme och sänker värmekostnaderna rejält. Samtidigt stiger husets värde. En bonus är att bergvärmepumpen kan användas för att kyla ett rum eller värma en pool. 2 Vad kostar bergvärme?


För att få maximalt med energi till lägsta pris ska du kontakta någon av CTC:s lokala återförsäljare. Men generellt kan en installation av bergvärmepump kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor. 

Kostnaden beror framförallt på hur djupt borrhålet behöver vara men också vilket energibehov huset, och du själv, har. Ju större energibehov, desto längre energihål. En annan sak som påverkar är hur tjockt lagret av ytjord är. Även berggrunden i sig påverkar. Din lokala CTC-återförsäljare och VVS-installatör räknar ut vilken pump som är det bästa valet för dig och ditt hus. 

3 Fakta om bergvärme (och några fördomar som vi utmanar)


I Sverige finns cirka 300 000 bergvärmeanläggningar som värmer främst småhus. Bergvärme är den vanligaste formen av geoenergi. Det finns dock – vågar vi påstå – en del fördomar. Här utmanar vi dem:

A. Värmen kan ta slut i berget.
SVAR: Nej, återladdning av värme till berget sker på sommaren genom solvärme. Det sker också kontinuerligt underifrån och från sidorna i berget, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.

B. Det är krångligt att dimensionera och installera bergvärme.
SVAR: Det kan kännas som ett stort beslut. Men de flesta anser att det är en förvånansvärt snabb och smidig process att dimensionera och installera bergvärme. Anlita alltid en av CTC:s lokala återförsäljare så får du en anpassad energikalkyl och hjälp med allt annat längs vägen.

C. Installationen förstör trädgården och skadar husfasaden.
SVAR: Nej, en bra återförsäljare och installatör skyddar både gräsmatta och husfasad. 
4 Så fungerar det


Bergvärme utvinns ur borrade energihål, normalt cirka 200 meter djupa. Trots att vätskan som cirkulerar i systemet är kall, skapas höga temperaturer i värmepumpen inne i huset.

En bergvärmeanläggning kan utan problem värma en stor villa året om, men alla värmepumpar kompletteras för säkerhets skull med en elpatron. Om fastigheten är mycket stor kan flera borrhål eller energihål användas.


5 Fördelar med bergvärme (och eventuella nackdelar)


Fördelar:

 • Förnybar energi.
 • Höjer husets värde med mellan 3 och 12 procent, enligt Booli.
 • Sänker driftskostnaderna med upp till 85 procent beroende på nuvarande värmesystem.
 • Kräver i princip inget underhåll och har lång livslängd.
 • Kan användas för att svalka av rum eller som poolvärmare. 
 • Styrs enkelt via appen Uplink och en display med svensk text på värmepumpen.
 • Det behövs ingen stor tomt för att installera bergvärme. (Men borr-riggen behöver lite plats att ta sig fram)
 • Installationen ger rätt till rot-avdrag. Arbetskostnaden beräknas enligt en schablon, 35 procent av den totala kostnaden inklusive pumpen. Sedan är rotavdraget 30 procent av det beloppet. 

Nackdelar eller begränsningar:

 • Avståndet mellan borrhålen ska vara minst 20 meter. Avståndet till en husvägg ska vara minst 4 meter. Avståndet till en vattenbrunn ska vara minst 30 meter.
 • Mark med hög kalkhalt är mindre energieffektiv.
 • I norra Sverige behövs djupare borrhål på grund av kylan.
 • Det krävs tillstånd från kommunen.

Läs mer
De svalkade av ett sommarvarmt rum


6 Bergvärme vs fjärrvärme, ved, pellets, el, luft/vattenvärme och jordvärme


Det är alltid bra med jämförelser. Här tittar vi kort på bergvärme å ena sidan och en rad andra vanliga värmesystem å den andra:

Bergvärme vs fjärrvärme
Bergvärme är normalt sett billigare än fjärrvärme per kilowattimme men priset på fjärrvärme varierar mellan olika kommuner. Bergvärmen är förnybar medan fjärrvärmen kan vara helt eller delvis förnybar beroende på kommun. Båda värmesystemen är i princip underhållsfria och ger även varmvatten.

Bergvärme vs pellets- eller vedpanna
Bergvärmen är i princip underhållsfri till skillnad från pelletspanna och vedpanna som båda kräver en arbetsinsats. Ved och pellets är förnybara energikällor men vedeldning kan släppa ut skadliga luftföroreningar.

Bergvärme vs luft/vattenvärmepump eller jord/sjövärme
Bergvärme passar dig som har ett stort hus eller ett flerbostadshus och dig som inte vill ha synliga luft/vattenvärmepumpar.
Bor du i norra Sverige så kan bergvärme vara ett bättre val än luft/vattenvärmepump eftersom bergvärmens effektuttag inte påverkas av utetemperaturen på samma sätt. Bor du i södra Sverige är de båda alternativen mer likvärdiga.  

Har du mycket mark eller tillgång till ett stort, ostört vattendrag så är jordvärme likvärdigt med bergvärme. Det är samma princip, i det ena fallet grävs slangen ner en meter under ytan och i det andra borras ett djup hål.

En luft/vattenvärmepump klarar de flesta husbehov och är billigast att installera. Bergvärmen kan bli lite dyrare om du behöver borra djupt.

Bergvärme vs elvärme
Bergvärme är betydligt billigare än elvärme, som är den dyraste energikällan. Eluppvärmda hus är sällsynt idag förutom i fritidshus.


7 Installation av bergvärme i sju steg


 1. Kontakt med en duktig återförsäljare
  Bergvärmeanläggningen måste alltid dimensioneras efter just dina unika behov. För att få allting perfekt anpassat ska du alltid börja med att kontakta en av CTC:s återförsäljare. Återförsäljaren är din absolut viktigaste kontakt innan, under och efter installationen.

  Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner, antingen själv eller genom en underleverantör.

 2. Hembesök och energikalkyl
  Återförsäljaren gör en bedömning på plats av tomten, berggrunden samt husets storlek och isolering. Du kommer att behöva svara på frågor om ditt värme- och vattenbehov idag och om några år. Vilka grannar har redan bergvärme? Planerar ni att bygga ut? Vill du ha kyla till ett rum också? Ökar ibland behovet av varmvatten så du ska ta höjd för det i kalkylen? Eller är luft/vattenvärme eller jordvärme ett bättre alternativ än bergvärme?

  Resultatet blir en energikalkyl som beräknas med hjälp av ett särskilt program från CTC. Baserat på den här helhetsbilden som är unik för dig, räknar återförsäljaren ut vilken eller vilka CTC-pumpar som är bra alternativ.

  Energikalkylen ska också visa uppskattat borrdjup, årsverkningsgraden, uppskattad årsförbrukning,  din förväntade besparing och hur snabbt investeringen betalar sig. Energikalkylen är anpassad för ditt hus eller din fastighet och ditt behov av värme, varmvatten och kyla.

 3. Tydlig offert på bergvärme
  En bra återförsäljare tar också fram en tydlig offert som innehåller allt du behöver veta. Läs igenom offerten noga och ställ frågor om vad som ingår och inte. 

  Vilka kostnader kan tillkomma? Kommer trädgård och husfasad att skyddas och vem återställer trädgården? Det kan bli mindre spår i gräsmattan efter borrningen och lera runt energihålet.

 4. Alla papper klara
  Skaffa tillstånd från kommunen och informera grannarna. Återförsäljaren, eller den underentreprenör som utför själva borrningen, ska anmäla energihålet till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

 5. Borrning
  Nu kommer installatören med täckdukar för att skydda gräsmatta och husfasad. Borrningen tar ett par dagar och hela installationen är klar på en vecka. Normalt behöver inte el och vatten vara avstängda mer än ett par timmar.

 6. Driftsättning: Nu får du koll i appen
  Värmepumpen installeras och anläggningen driftsätts. Värmepumpen har en tydlig display på svenska men du ska också ladda hem appen MyUplink med alla data i. Här ser du hur mycket varmvatten det finns och kan snabbt justera upp om behovet ökar. Du kan ställa in semesterläge när du inte är hemma. Du ser temperaturen både inne och ute och temperaturen på vattnet i kollektorslangen. Skulle något mot förmodan inte fungera så får du en pushnotis och ett mejl. Full koll! 

  Har du pool eller rum med kyla visas även de temperaturerna i fina grafer. Och är ventilationen kopplad och har givare för luftfuktighet och koldioxid så visas det med.

 7. Återbesök med justering
  Återförsäljaren bokar ett möte efter en månad för att göra justeringar och se så att är rullar på som det ska. 


Läs mer
Se bergvärmepumpar från CTC8 Livslängd på din bergvärme


Ett rätt dimensionerat borrhål håller livet ut. Kollektorslangen har en beräknad livslängd på 50 till 100 år. Värmepumpens livslängd är upp till 20 år.
Vi vill förstås att du ska känna dig helt trygg med ditt köp och med CTC.

När du köper en värmepump från CTC så ingår:
• Tre års produktgaranti på pumpen.
• Tolv års varmvattengaranti på varmvattenväxlaren.
• Sex års gratis trygghetsförsäkring från installationsdagen på hela systemet (5 år för juridisk person). Du kan välja att mot en avgift förlänga trygghetsförsäkringen till 18 år.
• Försäkringen kompletterar hemförsäkringen och tar bort självrisken. Hemförsäkringen ska ha en maskinskadedel.
• Återförsäljaren ska vara certifierad inom VVS.

Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner.

Läs mer

Så styr du värmepumpen med mobilen