Glöm inte ROT-avdrag när du installerar värmepump
VÄRMEPUMP

Glöm inte ROT-avdrag när du installerar värmepump

Du får göra rotavdrag när du installerar värmepump eller värmepanna. Avdraget är lite olika stort beroende på om det handlar om bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepump eller en värmepanna.

Rotavdrag vid installation av värmepump

Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen har tagit fram en schablon för hur mycket som ska räknas som arbetstid. 

Schablon värmepump

För bergvärme, jord- och sjövärme räknas 35 procent av den totala kostnaden inklusive värmepump som arbetskostnad.
För en luft/vattenvärmepump räknas 30 procent av den totala kostnaden inklusive värmepump som arbetskostnad.
 
Räkneexempel:
Totalkostnad för en värmepump: 150 000 kr
Arbetskostnaden enligt schablon är 35 procent procent: 150 000 x 0,35 = 52 500 kr.
Rotavdraget är 30 procent: 52 500 x 0,3 = 15 750 kr.
Din totalkostnad: 150 000 – 15 750 = 134 250 kr.

Rot och reparation av värmepump

Går din värmepump sönder kan du reparera den och göra rotavdrag. Rot gäller också för bostadsrättsföreningar. 

Då gäller inte rot:

  • Om du får försäkringsersättning.
  • Allmän service.
  • Vid nybyggnation och upp till 5 år.
  • Förberedande arbete och resekostnader för installatören.
  • I kombination med andra bidrag.
  • Maskinkostnader omfattas inte.
  • En del företag använder ett märke från Svenska värmepumpsföreningen för att garantera att arbetet utförs rätt enligt rot. 

Läs mer hos Svenska värmepumpsföreningen >>

Rotavdrag för installation av värmepannor

Skatteverket och SBBA, Swedish Heating Boilers and Burners, har tagit fram rot-schablonen för värmepannor. 
 

Schablon värmepanna
För gas, el, olje- och pelletspanna räknas 24 procent av totalkostnaden inklusive värmepanna, som arbetskostnad.

Schablon vedpanna
Vedpanna: 28 procent av totalkostnaden inklusive värmepanna räknas som arbetskostnad.

Rotavdrag för installation av solceller 

För solceller och solfångar gäller att 30 procent räknas som arbetstid. 

 

Publicerat: 2022-02-08

2022-04-05

Bergvärmeguide – Vad är bergvärme?

Allt du behöver veta före, under och efter köp av bergvärmepump.

2022-04-05

Jordvärme – en köpguide

Har du gott om mark och bor nära sjö eller vattendrag? Då är jord- eller sjövärme ditt solklara val. Här är din kompletta jordvärmeguide.

Jordvärme och sjövärme

2021-05-16

Lagom varmt med bergvärme och frikyla

Med bergvärmepump och kompletterande frikyla är det alltid lagom varmt hemma hos Joakim Wahlqvist och Annelie Damberg.