Hur länge håller din värmepump?

Hur länge håller din värmepump?

Värmepumpar är byggda för att tryggt och säkert leverera värme och varmvatten år efter år, oavsett om du väljer bergvärme, jordvärme eller luft/vattenvärme. Men till slut kommer dagen då värmepumpen trots allt måste bytas ut. Hur vet du att det är dags? 

Livslängden på en värmepump är cirka 15–20 år. De kan gå längre om de inte körs på max. Och det finns vissa frågor att ställa sig för att få veta om pumpen börjar ge med sig:

  1. Hur gammal är pumpen? Har den varit med 15-20 år? 
  2. Hur hårt belastad har den varit?
  3. Har elförbrukningen ökat på sista tiden?
  4. Måste elpatronen gå in allt oftare? 
  5. Börjar värmepumpen larma? 
  6. Finns det andra problem med värmesystemet som dykt upp på senare tid?
  7. Hur funkar värmen och varmvattnet jämfört med tidigare? 
  8. Låter värmepumpen annorlunda än tidigare?

Om du är osäker på om din gamla värmepump fortfarande håller måttet rekommenderar vi att du anlitar en installatör för ett servicebesök. Denne går då igenom din värmepumps prestanda och funktioner, och undersöker om allt fungerar på bästa sätt.

Utifrån besöket kan du besluta om det är ekonomiskt fördelaktigt att fortsätta serva och reparera – eller om det är dags att byta ut din värmepump mot en ny, effektivare sådan.

5 fördelar med att byta till en ny värmepump

Glöm inte att tänka långsiktigt när du fattar ditt beslut. Kommer ni att bygga ut? Finns det planer på att bli fler i familjen? Kommer ni skaffa pool eller solceller? Det är viktiga frågor att ta hänsyn till.

Hur går utbytet egentligen till?

Om du har en bergvärmepump och har bestämt dig för att utnyttja ditt befintliga borrhål går installationen av en ny pump smidigt. Eftersom exempelvis CTC:s GSi-serie har automatisk borrhålsanpassning behöver du allt som oftast inte borra nytt. I praktiken går det till så att du tar bort den gamla bergvärmepumpen och ansluter den nya.

Har du en luft/vattenvärmepump är det oftast lika enkelt att byta, men ibland kan det vara tvunget att byta inomhusmodul också. Om så är fallet löser din CTC-installatör detta.

Exempel på utbytespumpar

Varvtalsstyrning och hög verkningsgrad gör bland annat bergvärmepumpen CTC GSi och luft/vattenvärmepumparna i CTC EcoAir 600M-serien till några av Sveriges bästa värmepumpar.

CTC GSi 608 är en toppmodern och högpresterande bergvärmepump som automatiskt anpassar sig efter ditt befintliga borrhål. CTC GSi 8 passar perfekt för den mindre villan vid byte till ny värmepump.

CTC EcoAir 600M är en serie högeffektiva varvtalsstyrda luft/vattenvärmepumpar som anpassar sig automatiskt till villans, fastighetens eller den mindre industrifastighetens effektbehov under året. Tack vare det får du alltid maximal besparing.

Frågor och svar

Hur vet jag om min värmepump behöver bytas ut?

Indikationer på att värmepumpen börjar ge med sig är att elpatronen måste gå in allt oftare, att pumpen börjar larma, att elementen och varmvattnet inte fungerar lika bra som tidigare eller att värmepumpen låter annorlunda. Eller att du helt enkelt ofta behöver reparera värmepumpen. Om du är osäker på om din gamla värmepump fortfarande håller måttet rekommenderar vi att du anlitar en installatör för ett servicebesök. Hen går då igenom din värmepumps prestanda och funktioner, och undersöker om allt fungerar på bästa sätt.

 

Vilka tecken tyder på att värmepumpen inte är effektiv längre?

Om du märker att elementen och varmvattnet inte fungerar lika bra som tidigare, att värmepumpen låter annorlunda eller att temperaturen inte stämmer överens med dina inställningar så bör du ta kontakt med en installatör. 

 

Hur påverkar värmepumpens ålder dess prestanda under vintern?

En gammal värmepump har sämre effekt. Temperaturen kan börja variera, luftströmmen kan bli sämre och kanske märker du att luften blir kallare eller varmare än det du ställt in. 

 

Kan jag utföra något underhåll för att förlänga livslängden på min värmepump?

Ja! Även om de flesta värmepumpar kräver lite underhåll så finns det rekommendationer i din manual kring hur du underhåller din värmepump på bästa sätt. En del som att rengöra pumpens filter löpande, kan du göra själv. En del pumpar kräver service av en tekniker var annat eller vart tredje år. 

 

Vilka fördelar finns med att uppgradera till en nyare värmepump?

Värmepumparnas teknologi har verkligen utvecklats de senaste åren och dagens värmepumpar är både smartare, mer användarvänlig och mer energieffektiva. Därför är köp av en ny värmepump mer effektivt i längden.

 

Vad är den generella livslängden på en värmepump?

En värmepump håller cirka 15 till 20 år. Livslängden beror bland annat på hur hårt belastad den varit, om den har rengjorts och underhållits. 

För fler råd och hjälp med att fatta rätt beslut.

Publicerat: 2024-05-06