Energieffektivisera företaget

Energieffektivisera företaget

Alla företag kan jobba medvetet med sin energianvändning. Så här gör du för att jobba smart med företagets energi.

Energifrågan blir allt mer aktualiserad efter att elpriserna stiger. Elbristen är påtaglig på vissa platser i landet och vid vissa tider på dygnet.

Att inte använda energi i onödan och att lagra och återanvända olika sorters energi är viktigt. Det handlar om mer än sänkta kostnader.

CTC Professional

6 fördelar med energieffektivisering

Genom att energieffektivisera i företaget kan du:

 1. Spara pengar
  Ta bort onödig energianvändning som du är omedveten om. (Ett exempel är energi som går åt på natten.) 

 2. Sänka energikostnaden genom investeringar i ny teknik
  Exempelvis moderna värmepumpar och solceller.

 3. Öka effektiviteten inom andra områden
  Det händer att företagets övriga verksamhet också blir mer effektiv i samband med en energieffektivisering. Här är det en fördel om ni redan har ett ledningssystem på plats eller arbetar systematiskt med kvalitet eller miljö. Men tveka inte att energieffektivsera systematiskt även om det saknas idag.

 4. Få bättre inneklimat
  Energieffektiviserande åtgärder skapar ofta ett bättre inneklimat genom jämnare temperatur, bättre kyla och värme och bättre luftcirkulation.

 5. Stärkt varumärke
  Företag tar ett samhällsansvar genom att inte förbruka ny energi i onödan. Det kan göra företaget mer attraktivt som lokal arbetsgivare och för kunder och leverantörer.

 6. Bättre arbetsmiljö
  Energieffektivisering som engagerar både personal och ledning stärker gemenskapen och kan förbättra arbetsmiljön på olika sätt.

Så gör du för att energieffektivisera företaget

Kolla om kommunen har en energi- och klimatrådgivare. Mindre företag kan göra kartläggningen på egen hand i liten skala. Större företag kan anlita en konsult eller en certifierad energikartläggare med rätt kompetens. Utse även en person som har ansvaret internt.

Kartläggningen visar nuläget och potentialen och ska innefatta hela företaget, inklusive byggnader och transporter. Den visar köpt energi och vart energin tar vägen.

Mer om energieffektivisering på Energimyndigheten

Framgångsfaktorer för lyckad energieffektivisering i företag

 • Ledningen har beslutat om en långsiktig strategi och mål.
 • Att energianvändningen blir synlig för alla.
 • Att pengar avsätts i budget och arbetet prioriteras.
 • Att ansvariga utses och att de kan företagets alla processer och system. 
 • Arbetet är strukturerat.

Prioritera åtgärderna

Ibland krävs investering i ny teknik men lika ofta räcker det med nya beteenden och rutiner för att spara pengar.

 • Börja med att åtgärda det som eventuellt inte följer lagen.
 • Fortsätt med mjuka förändringar som inte kräver investeringar, exempelvis nya driftrutiner.
 • Var behövs mer utredning innan beslut?
 • Åtgärder som kräver investeringar, exempelvis nya värmepumpar, 
 • återvinning och lagring av energi eller solceller. 
 • Åtgärder som kan bli aktuella längre fram.

Lycka till med energisparandet!

Publicerat: 2022-04-05

Så här har CTC:s företagskunder energieffektiviserat

2022-04-05

Värmepumparna ger skön miljö på restaurang

En vindpinad restaurang med stora fönster på en ö kan vara svår att hålla varm. Med hjälp av luft/vattenvärmepumpar från CTC är inomhusklimatet behagligt varmt även vid stora temperaturomslag. 

2022-04-05

Bergvärme kapade kostnader för bilverkstad

Med bergvärme kan du både värma och kyla dina lokaler. Bilam fick en perfekt allt-i-ett-lösning som levererar i alla väder.

2022-04-05

Värmepumpar sänkte företagets driftskostnader

AHL Johanssons Åkeri installerade fyra luft/vattenvärmepumpar och fick en jämn och skön värme året om. 

2022-04-05

CTC ser till att padelspelare slipper kalldusch

I Borås nya padelhall kan 40 personer duscha varmt. En avloppsvärmeväxlare gör att energin i duschvattnet tas tillvara vilket sänker kostnaderna. 

2022-04-05

Energi från kylvatten återanvänds av värmepumpar

Tack vare sina tre värmepumpar kan anrika Carlfors Bruk i Huskvarna utnyttja sitt uppvärmda processvatten.

2022-04-05

Energi från sjön värmer hyresrätter

Närheten till sjön Kolstorpevattnet ger en fördel: Gratis energi.– Det funkar perfekt, säger Rune Falck, fastighetsägare.