CTC satsar på industrier och kommersiella fastigheter

CTC satsar på industrier och kommersiella fastigheter

Nu introducerar CTC ett nytt varumärke med fastighetsvärmepumpar för bostäder, industrier och kommersiella fastigheter.
– Med CTC Professional kan vi erbjuda rätt värmepump för alla byggprojekt och rätt lösning för alla utmaningar, säger Ulf Göthenqvist, försäljningschef på CTC.

Fyra serier ingår

I CTC Professional ingår fyra serier värmepumpar på 20–229 kW:

• CTC EcoTouch 500 finns i fyra storlekar på 20–42 kW.
• CTC EcoTouch 5000 finns i 5 storlekar med en effekt på 48–85 kW
• CTC EcoTouch 5100 finns i 4 olika storlekar med en effekt på 11–238 kW
• CTC EcoTouch 5000 och 5100 har 9 olika storlekar med en effekt på 48–229 kW.

I sortimentet ingår dessutom CTC EcoPack varmvattenväxlare 38–100 kW, CTC AT kyltankar i 3 olika storlekar på 1 000–2 000 liter och värmetankar i 6 olika storlekar på 1 000–4 000 liter.

Över 500 projekt med stora fastigheter

Även om konceptet CTC Professional är nytt är CTC:s erfarenhet av värmelösningar för större fastigheter gedigen och sträcker sig långt tillbaka i tiden.

– Vi har levererat och driftsatt våra värmepumpar hos välkända och nöjda fastighetskunder i över 500 projekt. Våra referenser omfattar både nationella och internationella projekt – hotell, banker, sjukhus, flerfamiljshus och välkända kunder som till exempel Ikea, säger Ulf Göthenqvist.

Smarta lösningar

Förutom miljövänlig värme från luft, grundvatten eller berg kan även termisk energi från industriprocesser användas för en hållbar uppvärmning i fastigheter.

– Till exempel genereras spillvärme som en biprodukt vid frysning av livsmedel, en energibesparande potential som ofta förblir oanvänd. Genom att integrera spillvärme och kombinera med värmen för värmepumpen i värmesystemet kan denna möjlighet användas optimalt, säger Ulf.

Här är fördelarna

Här är alla fördelar med CTC:s moderna värmepumpar för större fastigheter:

• Lägsta möjliga energiförbrukning – ger 5 ggr så mycket energi som de förbrukar.
• Ger förnybar energi från luften eller berget.
• Optimerad byggnadseffektivitet och koldioxidavtryck.
• Kombination av värme och kyla i ett system.
• Minskad dimensionering av den geotermiska värmekällan.
• Hög grad av automation även när flera system kombineras.

Publicerat: 2021-10-27