Vi stödjer Barncancerfonden

Vi stödjer Barncancerfonden

Vi på CTC/Enertech AB fortsätter att bidra i kampen mot cancer. I år har vi valt att skänka det stora julpaketet som ger 27 000 kr till Barncancerfonden.

Tack vare forskning överlever ca 85 % av de barn som insjuknar i cancer, i Sverige. Trots det är barncancer fortfarande den vanligaste dödsorsaken i Sverige för barn i åldern 1-14 år. Barncancerfondens högsta önskan är att alla barn som drabbas av cancer ska bli friska igen. För att nå dit behöver forskningen fortsätta. Genom att fler bidrar ökar förutsättningarna för att fler barn ska överleva sjukdomen.

Publicerat: 2021-12-14