Så vintersäkrar du din luft/vattenvärmepump

Så vintersäkrar du din luft/vattenvärmepump

2018-01-30

Vinter är visserligen härligt men snö och minusgrader ställer lite extra krav på din luft/vattenvärmepump. Ta del av våra 5 bästa tips för att vintersäkra din värmepump.

1. Kontrollera gallren, både främre och bakre, på värmepumpens utedel med jämna mellanrum. Rengör och se till så att inte löv eller snö blockerar luftvägen. Håll extra uppsikt vid kraftig vind kombinerat med snöfall.

2. Om snö eller is trillar ned på värmepumpens utedel kan den ta skada, så se även till att ta bort snö och is uppe på bostadens tak. 

3. Se till att snö inte byggs upp runt värmepumpen. Vid stora snömängder kan du behöva skotta lite extra där pumpen är placerad. 

4. Det kan bli mycket kondensvatten samt smältvatten vid avfrostning, upp till 50 liter per dygn. Enklast tar du hand om vattnet från luft/vattenvärmepumpens utedel med hjälp av ett dräneringstråg som leds till dagvattenbrunnen. (Om tråg och brunn skulle saknas kan du leda vattnet på annat sätt så att det inte bildas en ishög under värmepumpen. Blir den för hög kan pumpen ta skada.)

5. Sist men inte minst – se till så att vattnet inte leds mot husgrunden eftersom det kan orsaka fuktskador. Vattnet kan även frysa till is ute i trädgården och bilda en isgata där det finns risk att du halkar.

Läs mer om luft/vattenvärmepumpar

CTC har två typer av luft/vattenvärmepumpar – dels varvtalsstyrda värmepumpar, som automatiskt anpassar driftläget efter husets aktuella värmebehov, och dels värmepumpar med start- och stoppfunktion. Läs gärna mer här