Startguide till det sköna livet med värmepump

Startguide till det sköna livet med värmepump

Det här är CTC

CTC arbetar aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Värmepumparna bygger vi i Småland och våra rötter går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem.

Med vår Värmepumpsguide får du full koll på det här med värmesystem och värmepumpar, och vi guidar dig framåt genom hela köpprocessen. Värmepump gör skillnad – både för dig och klimatet. 

Det här är CTC

Hur kan du bäst värma ditt hus eller din fastighet?

Hur kan du bäst värma ditt hus eller din fastighet?

Värmepump gör skillnad – både för dig och klimatet

I den här guiden går vi igenom skillnaden mellan att ha värmepump jämfört med exempelvis fjärrvärme, vedpanna eller direktverkande el. Du kommer att få koll på olika värmesystem och kunna avgöra vad som passar dig. Efter att ha läst, vet du hur du ska tänka i mötet med återförsäljaren och när du får en offert.

Vad är bra med värmepump?

Har du berg-, jord- eller sjövärme så kan du inte bara värma ditt hus. Du kan svalka av sovrummet eller kyla rummet som badar i sol. Du kan komplettera ditt värmesystem med i stort sett allt som finns i värmeväg och blir självförsörjande på värme, varmvatten och kyla. Väljer du att komplettera med solceller så är du också självförsörjande på el. Lokalproducerat är bra, tycker vi. 

Gratis och förnybar energi

Värmepumpen jobbar med förnybara energikällor som är helt gratis. Tänk på det: Energi finns i överflöd omkring oss. Det finns ingen brist på energi, bara brist på sätt att fånga och omvandla den. En värmepump är ett bra sätt att fånga och omvandla energi från marken, vattnet och luften.

Sparar pengar

Med en värmepump sparar du inte bara på miljön utan även på dina uppvärmningskostnader. Med en värmepump kan du spara upp till 85 procent på värme och varmvatten. Den drar lite el för egen drift men ger mycket mer energi tillbaka. 

Stora fastigheter

Äger du en stor fastighet kan du få den lösning som passar dig bäst, inklusive rådgivning och support. En värmepump från CTC kan samarbeta med upp till tio andra enheter vilket vi är ensamma om i branschen.

Har du berg-, jord- eller sjövärme så kan du inte bara värma ditt hus. Du kan svalka av sovrummet eller kyla rummet som badar i sol.

Jämför värmepump med andra värmekällor

Jämför värmepump med andra värmekällor

Några saker som spelar roll när du ska välja värmesystem är hur stor yta som ska värmas, hur mycket varmvatten som förbrukas, vilket värmesystem huset har idag, var i landet du bor och hur omgivningen ser ut.  

Vattenburet, el eller luftburet?

 1. Vattenburen värme i element/radiatorer eller golvslingor. Det här är det vanligaste och oftast det mest energieffektiva sättet att värma hus. Vattnet värms upp av en värmepump, fjärrvärme, eldning i panna eller el.
 2. Elvärme via element/radiatorer eller golvvärme. Kopplat direkt till elnätet.
 3. Luftburet värmesystem. Kräver inga element för att sprida värme men det är viktigt med god luftcirkulation i alla rum. Inom- eller utomhusluft värms genom olika tekniker.

Värmepumpar

En värmepump från CTC hämtar förnybar energi från uteluft, mark eller vatten och sparar upp till 85 % av dina energikostnader. Du får jämn och skön värme året om. Det enda kravet är att huset måste ha vattenburen värme. För varje kWh el som värmepumpen drar ger den 4–5 kWh tillbaka. 

En annan fördel med värmepumpar från CTC är att du kan skapa ett system av upp till tio olika värme- och elkällor för ditt hus. Exempelvis kan du koppla ihop värmepumpen med en vattenmantlad braskamin eller vedpanna och ha som reserv. Du kan även värma poolen eller kyla ett rum. Har du solceller blir du i princip självförsörjande på el och värme stora delar av året.

Pellets- eller vedpanna

Pellets och ved är billigare än el och fjärrvärme men här krävs det en egen arbetsinsats för att ladda pannan. Har du gratis ved får du förstås också gratis värme, men även det är arbetskrävande. Att elda med pellets eller ved innebär också att du släpper ut en del luftföroreningar som kan vara farliga för hälsan och miljön.

Fjärrvärme

Priset på fjärrvärme är oftast lägre än för el, men det varierar beroende på var du bor. Billigast är fjärrvärmen i tätbebyggda områden där näten har byggts ut under lång tid och där produktionskostnaderna kan hållas låga. Fjärrvärme är storskaligt. Vatten värms i en central och pumpas ut under högt tryck till respektive bostad eller fastighet. Energin kommer från biobränsle – brännbara sopor eller rester från skogsavverkning.

Elvärme

Elvärmen är den dyraste värmekällan och särskilt på vintern blir räkningarna höga. Elpriserna kan också variera mycket under året och det kan vara svårt att ha kontroll över kostnaderna. En fördel är att det inte behövs någon investering förutom elelement eller värmeslingor. Direktverkande el är numera vanligast i fritidshus.

Luftburen värme

Vanligast är luft/luftvärmepump som omvandlar energi från uteluften. Systemet behöver kompletteras med en varmvattenberedare eftersom en luft/luftvärmepump inte värmer vatten. Värmepumpen installeras på en strategisk plats i bostaden. Cirkulationen måste vara bra i alla rum för att sprida värmen optimalt. Ofta får man komplettera med elelement i de rum som är placerade längst ifrån värmepumpen. Ett annat alternativ är frånluftsvärmepump som fungerar ihop med vattenburen värme. Pumpen återvinner värme ur inomhusluften och värmer även varmvatten. Huset måste ha rätt ventilationskanaler och ventiler för friskluftsintag, annars är inte den här lösningen lämplig.

För varje kWh el som värmepumpen drar ger den 4–5 kWh tillbaka

Värmepump är bättre för klimatet

Värmepump är bättre för klimatet

Värmepumpar har minskat behovet av köpt el för hundratusentals svenska hushåll. Den drar lite el för egen del men ger flera gånger mer energi tillbaka. 

En värmepump kan hämta energin på flera olika sätt. Energi finns och lagras runt omkring oss. I berggrund, vatten, luft och i jordytan. Allt börjar med solen. Solen är grunden till att vi med hjälp av en värmepump kan ta vara på energin och omvandla den till värme. Det är snudd på magiskt – men även mitt i kalla vintern utvinner en värmepump energin och levererar värme.

Bergvärme

Bergvärme

Bergvärmepumpar

 • Lämplig för små tomter
 • Liten inverkan på tomten
 • Hög verkningsgrad
 • Komfortkyla
 • Bergvärme passar extra bra i de nordligaste delarna av landet

Att värma din bostad med bergvärme kan ge en besparing på upp till 85 %. Installationen kräver borrhål i berggrunden. En bergvärmeanläggning hämtar sin energi från solenergi, som passivt lagras i mark, berg och grundvatten. Grundvatten kan ofta hittas på ett djup av tio meter men för att få energi till en hel villa krävs betydligt djupare borrhål än så, oftast 90 till 200 meter.

I borrhålet, som är cirka 15 cm i diameter, monteras en kollektorslang som fungerar som värmeväxlare. I kollektorslangen cirkulerar en köldbärarvätska (brinevätska), som oftast är en blandning av bioetanol och vatten.

Bergvärmepumpen är systemets hjärta som ser till att köldbärarvätskan cirkulerar. Redan vid fyra grader är temperaturen tillräcklig för att ett värmekänsligt köldmedie inne i pumpen ska börja koka och förångas.

Ångan som bildas när köldmediet förångas, pressas sedan samman av en kompressor. Värmen som bildas överförs till vattnet som cirkulerar i elementen och till det vatten som används för att duscha, diska och tvätta.

Med en bergvärmepump kan du spara upp till 85 % av energiförbrukningen för värme och varmvatten. En bergvärmepump har mycket låga driftskostnader, som gör att investeringen oftast återbetalar sig inom 5–8 år.

Det krävs oftast tillstånd för att installera en värmepump. Kontakta alltid kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och ta reda på förutsättningarna i din kommun.

Bergvärme passar extra bra i de nordligaste delarna av landet

Luft/vattenvärme

Luft/vattenvärme

Luft/vattenvärmepumpar 

 • Låg installationskostnad 
 • Ingen borrning 
 • Hög verkningsgrad 
 • Påverkar inte gräsmattan och tomten

Luft/vattenvärmepumpar överför luftens energi till värme och varmvatten. Eftersom en luft/vattenvärmepump varken kräver borrhål eller slingor i marken så är den enkel att installera. 

Den energi som används är gratis, miljövänlig och hjälper till att minska utsläppen av växthusgaser. Med en luft/vattenvärmepump från CTC kan du spara upp till 75 procent av din uppvärmningskostnad.

En luft/vattenvärmepump har mycket låga driftskostnader som gör att investeringen oftast återbetalar sig inom 5 – 8 år. 

Luft/vattenvärmepumpar finns i hela landet och fungerar även om temperaturen sjunker ner mot -20 grader. 

Värmepumpens utedel placeras utanför huset, nära väggen. Pumpen innehåller ett värmekänsligt köldmedium som kokar och förångas. 

Det krävs oftast tillstånd för att installera en värmepump. Kontakta alltid kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och ta reda på förutsättningarna i din kommun.

Luft/vattenvärmepumpar finns i hela landet och fungerar även om temperaturen sjunker ner mot -20 grader.

Jordvärme

Jordvärme

Jordvärmepumpar

 • Lämplig för stora tomter
 • Ingen borrning behövs
 • Hög verkningsgrad
 • Låg installationskostnad jämfört med bergvärme

Många jordvärmeanläggningar finns på landsbygden och i glesbygden. Har du stor tomt eller en åker är jordvärme ett mycket bra alternativ. Men det fungerar också i tätort bara tomten är tillräckligt stor.

Metoden innebär att man gräver ner en slang ungefär en meter under markytan. Längden på slangen beror på hur stort energibehovet är men normalt handlar det om flera hundra meter. Detta kan, precis som sjövärme, vara ett alternativ om det inte går att borra på tomten.

Det optimala för jordvärme är mark som är lite fuktig och inte innehåller för mycket rör eller ledningar. Har du sett golvvärmeslingorna i badrumsgolvet eller hallen under en renovering eller när du byggde ditt hus? Så ser det ut när kollektorslangen ligger i marken. Den kan vara formad som en serpentin och ska då ha minst en meters mellanrum, eller ligga som en stor cirkel.

Frusen mark kan tyckas ogästvänlig men den är mot alla odds en fantastisk värmekälla. Även när det är tjäle i jorden. Jordvärme kallas också markvärme eller ytjordvärme.

Jordvärmen hämtar energi ur marken med hjälp av en kollektorslang, precis som bergvärme. Ju längre slang, desto mer energi kan utvinnas.

Det är viktigt att den återförsäljare du anlitar kan dimensionera systemet rätt och göra en korrekt energikalkyl. Med en jordvärmepump får du mycket låga driftskostnader, detta gör i sin tur att investeringen oftast återbetalar sig inom 5 – 8 år.

Du kan spara upp till 85 procent av energiförbrukningen för värme och varmvatten med en jordvärmepump.

Det krävs oftast tillstånd för att installera en värmepump. Kontakta alltid kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och ta reda på förutsättningarna i din kommun.

Har du stor tomt eller en åker är jordvärme ett mycket bra alternativ

Sjövärme

Sjövärme

Sjövärmepumpar

 • Perfekt i närhet av vatten
 • Ingen borrning
 • Hög verkningsgrad
 • Ingen skada på tomten

Sjövärme fungerar bra för dig som har tillgång till en sjö. Det är samma princip som jordvärme förutom att slangen placeras på sjöbotten. Du kan spara lika mycket energi som med jord- och bergvärme.  

Exakt hur lång slangen behöver vara avgörs av energibehovet. Tänk på att det måste vara tillräckligt djupt så att vattnet inte bottenfryser.

Båtar kan inte ankra i området eftersom det kan förstöra anläggningen.

Med en sjövärmepump kan du spara upp till 85 procent av energiförbrukningen för värme och varmvatten. Precis som med jordvärmen är det är viktigt att den återförsäljare du anlitar kan dimensionera systemet rätt och göra en korrekt energikalkyl.

Det krävs oftast tillstånd för att installera en värmepump. Kontakta alltid kommunens miljö- och hälsoskyddskontor och ta reda på förutsättningarna i din kommun.

Samma princip som jordvärme men slangen placeras på sjöbotten

Hur fungerar en värmepump?

Hur fungerar en värmepump?

En värmepump utvinner sin energi från marken, luften eller vattnet oavsett om det är sommar och varmt eller vinter och kallt. Men hur fungerar det egentligen?

Tekniken bygger på att din värmepump tar upp energin från omgivningen och leder in den i din anläggning. I din anläggning cirkulerar ett köldmedium som har en mycket låg kokpunkt. Det är alltid kallare i systemet än omgivningen, även vid mycket låga temeperaturer.

Den lilla temperaturskillnaden är det som är avgörande för att tekniken ska fungera. Köldmediet samlar på sig energi och börjar koka för att så småningom förångas. Ångan leds in i kompressorn där luften komprimeras vilket höjer temperaturen kraftigt.

Samma effekt som gör att en cykelpump blir varm när du pumpar ett däck. När ångan är tillräckligt varm släpps den ut i värmepumpens system och värmer omkringliggande vatten som du sedan använder för att värma huset eller vattnet i duschen.

När köldmediet sedan avgett sin värme behöver den kylas av för att processen ska kunna börja om igen.

Exempel på processen i en värmepump:

 1. En vätska cirkulerar i en kollektorslang. Vätskan tar upp värmen från berg, jord, luft eller vatten.
 2. Via en värmeväxlare, även kallad förångare, möts vätskan med köldmediet som förångas.
 3. Kompressorn ökar trycket på köldmediet och höjer därmed även temperaturen.
 4. Via en värmeväxlare (kondensor) överförs värmen till fastigheten.
 5. Trycket på köldmediet kyls ned och processen börjar om igen.

Tekniken bygger på att din värmepump tar upp energin från omgivningen och leder in den i din anläggning. Smart och förnybart!

Tips för ett lyckat värmepumpsköp

Tips för ett lyckat värmepumpsköp

Har du bestämt dig för att köpa och installera en värmepump? Här kommer några värdefulla tips innan du kontaktar en återförsäljare.

1. Att tänka på när du väljer återförsäljare

Återförsäljaren är din viktigaste kontakt före, vid och efter installationen. En bra återförsäljare ansvarar för hela installationen. Allt börjar med att ta reda på ditt energibehov genom att skapa en unik energikalkyl för din fastighet.

När det arbetet är gjort väljer ni tillsammans en anläggning som är rätt dimensionerad för din fastighet. Till sist, säkerställ att du får en tydlig offert där allt ingår. Vi på CTC har daglig kontakt med våra CTC partners (återförsäljare) och lokala VVS-installatörer. Vårt jobb är att stötta dem i deras beräkningar så att du blir nöjd med din anläggning.

Vissa VVS-installatörer väljer att specialisera sig på värmepumpsinstallationer eftersom det krävs både kunskap och erfarenhet för att göra en korrekt energikalkyl och en bra installation. Det är viktigt att anlita en seriös aktör för att du ska få ett värmesystem som ger maximal effekt till ett så bra pris som möjligt. På ctc.se/kundservice hittar du våra CTC partners och andra VVS-installatörer.

2. Se till att du får en korrekt energikalkyl

Återförsäljaren gör en energikalkyl som beräknas med hjälp av ett särskilt program. Kalkylen tar, med hänsyn av uppskattad årsförbrukning, höjd för vilken värmepump och installationslösning som passar bäst. Den beskriver även uppskattat borrdjup och längd på slingor samt visar hur snabbt investeringen betalar sig.

3. Det viktigaste begreppet: Årsverkningsgrad

Årsverkningsgraden visar hur din anläggning kommer att prestera när den väl är installerad hemma hos dig. Målet är att din nya värmepump ska ge dig mesta möjliga energi – till lägsta möjliga kostnad. Det finns även begrepp som visar en enskild pumps effekt i skyddad labb-miljö. De kallas COP eller SCOP.

Den som jämför de här värdena rakt av utan att ta hänsyn till alla lokala faktorer, kan komma att dimensionera systemet fel. I verkligheten varierar nämligen effekten på pumpen utifrån de unika förutsättningarna hemma hos dig. Din återförsäljare hjälper dig att beräkna årsverkningsgraden.

4. Dimensionera varmvattnet rätt

Hur mycket varmvatten förbrukar du? Varmvattnet står för en mindre, men väldigt viktig, del av pumpens totala driftsekonomi. Kostnaden ska hållas nere samtidigt som vattnet ska räcka även om många badar och duschar och det är minus 20 grader kallt ute.

Nytt varmvatten ska kunna värmas upp snabbt. Har du exempelvis ett stort badkar som slukar varmvatten kan du behöva välja en värmepump som är anpassad efter det eller till och med komplettera med en extra varmvattenberedare.

5. Checklista för att jämföra offerter: Håll koll på det här

Risken med en offert som ser ”billig och bra” ut, är att allt som behövs inte är inräknat. Gå igenom offerten noga och använd gärna checklistan nedan.

Offerten ska innehålla en tydlig energikalkyl som är anpassad efter dina unika förutsättningar. Fastna inte på installationskostnaden, det är den totala besparingen över tid, som framgår av energikalkylen, som är viktigast! 

Offerten ska ge en tydlig rekommendation om vilken eller vilka värmepumpar som är lämpliga. Det ska tydligt framgå exakt vad som ingår, och inte ingår, i installationen.

Checklistan:

 • Hur beräknas energieffektiviteten?
 • Ingår ett efterbesök efter en månad?
 • Vem ansvarar för att forsla bort material och återställa trädgården?
 • Ingår material och tid för att skydda trädgård och fastighet?
 • Ingår bortforsling av äldre pannor, pumpar och element?
 • Ingår alla elinstallationer?
 • Ingår gjutning av platta eller annat fast underlag att ställa luft/vattenvärmepump på och ingår anslutning av kondensavlopp?
 • Hur många meter foderrör ingår och hur mycket kostar extra forderrör?
 • Vilka garantier och försäkringar ingår i priset?
 • Ska du även byta radiatorer?
 • Är alla delar specificerade och tidsbestämda?
 • Framgår det inom vilken tid arbetet ska vara utfört?
 • Är rotavdraget avdraget i offerten? (Har du själv utrymme kvar i din deklaration för att få avdraget godkänt innevarande år?)
 • Hjälper återförsäljaren till att söka tillstånd och fylla i alla papper så att du bara kan signera?

6. Hur lång tid tar installationen?

Normalt sett går det på ett par tre dagar och ofta behöver inte elen i huset vara avstängd mer än några timmar. Behöver du installera något extra. t.ex. nya radiatorer så tar det längre tid. Hör med din återförsäljare och be om en beräkning.

7. Garantier och försäkringar som ingår

Allt kan hända – även om vi gör allt för att du ska ha en bekväm, prisvärd och helt problemfri värmepumpsanläggning under hela dess livslängd. Vi vill att du ska känna dig helt trygg med ditt köp och med CTC. Därför erbjuder vi en av marknadens bästa trygghetspaket

En flexibel trygghetsförsäkring i upp till 18 år
En anläggning från CTC är byggd för att ge dig värme och trygghet i många år. Vill du sova extra lugnt kan vi, tillsammans med våra partners, erbjuda upp till 18 års trygghetsförsäkring. 3 års produktgaranti och 3 års trygghetsförsäkring ingår, vilket ger 6 års trygghet för privatpersoner. För juridisk person ingår 5 års trygghet. Efter den tiden blir du kontaktad av Arctic som erbjuder dig att teckna en försäkring årsvis till och med att din luft/vattenvärmepump är 16 år eller att din bergvärmepump är 18 år, vilket ger dig upp till 18 års trygghet.

12 års varmvattengaranti
Alla CTC:s inomhusprodukter har utrustats med en välbeprövad teknik för varmvattenproduktion. Vi är så säkra på funktionen att vi lämnar hela 12 års garanti på varmvattenvärmeväxlaren. Garantin omfattar följande produkter: CTC GSi 600, CTC GS 600, CTC EcoZenith i555 Pro, CTC EcoZenith i255, CTC EcoZenith i360, CTC EcoVent i360F och avser läckage i varmvattenvärmeväxlaren.

Smarta extrafunktioner för din värmepump

Smarta extrafunktioner för din värmepump

Styrning på distans

Med appen myUplink kan du övervaka och styra din anläggning direkt via din smartphone. Du kan till exempel justera temperatur eller få larm vid eventuellt driftstopp. Du laddar kostnadsfritt ner myUplink där appar finns.

Med myUplink kan du dessutom styra hemmet när du befinner dig på semester. Sänk temperaturen när du är borta och höj när du är på väg hem.

CTC SmartControl

Funktionen ser till att värme, varmvatten och ventilation optimeras.

Grunden i systemet är CTC SmartControl Gateway, en basenhet som kan styra upp till sju valfria trådlösa tillbehör. I serien ingår flera smarta tillbehör: En trådlös rumsgivare som drivs av solceller och en multiknapp som kan styra flera olika funktioner som till exempel extra varmvatten.

Det finns dessutom fukt- och CO2-givare som kan behovsstyra ventilationen. Fuktgivaren ökar automatiskt ventilationen när luftfuktigheten ökar i dusch- eller tvättutrymmet. CO2-givaren ser till att minska ventilationen när ingen är hemma och kan öka ventilationen när t.ex. släkten är på besök.

CTC SmartControl ser till att ventilationen alltid optimeras för en konstant, god luftkvalitet samtidigt som ventilation och förbrukning hålls på rätt nivå.

Värm upp poolen

Pool blir allt vanligare i svenskars trädgårdar. Ska det vara behagligt att bada behöver du värma poolen och det är inget problem om du har en värmepump från CTC installerad.

Genom en liten uppgradering kan du lätt fixa medelhavstemperatur i poolen hela säsongen. Eftersom behovet av uppvärmning minskar under sommartid kan din värmepump fördela energin och värma poolen till en betydligt lägre kostnad.

Frikyla på sommaren

Frikyla eller passiv kyla som det också kallas, utvinns genom att bergvärmepumpen sommartid pumpar upp kyla från berggrunden. Överskottsvärmen återförs sedan till borrhålet vilket ökar effekten på vintern. 

Genom att koppla en fläktkonvektor till din värmepump så används borrhålet för luftkonditionering på sommaren. Detta ger mycket låga investerings- och driftskostnader jämfört med en traditionell luftkonditionering.

För dig som har jordvärme fungerar passiv kyla bäst fram till juni månad då marken inte hunnit bli uppvärmd. Längre fram på sommaren avtar kylfunktionen.

För att göra det enkelt att använda frikyla så har vi tagit fram ett smidigt tillbehör som vi kallar CTC EcoComfort. Enheten är helt färdigkopplad från fabrik och enkel att ansluta till systemet. Kylfunktionen styrs helt och hållet från din styrande produkt där du också själv kan ställa in dina önskemål om när och hur du vill att den behagliga kylan ska spridas i huset.

Värmepump – hjärtat i ditt stora värmesystem

Värmepump – hjärtat i ditt stora värmesystem

Koppla till och komplettera ditt värmesystem med i stort sett allt som finns i värmeväg. Framtidssäkra med Energy Flex. 

Det är vanligt att koppla ihop värmepumpen med andra enheter och få ett ett värme- och energisystem med många funktioner: Solpaneler - Värma poolen - Pelletspanna - Kaminer - Vedpanna - Inomhusmodul

Varvtalsstyrda värmepumpar med hög verkningsgrad gör CTC GSi 600-serien och CTC EcoAir 600M-serien till några av de bästa värmepumparna i klassen.

När du väljer en värmepump från CTC får du inte bara en svensktillverkad kvalitetspump utan även en betydligt större frihet att välja värmekälla i framtiden tack vare inbyggda EnergyFlex.

När du investerar i en värmepump från CTC kan du vara trygg i att du installerar en av marknadens mest pålitliga och långlivade värmepumpar. Utveckling och tillverkning sker i vår fabrik i Småland där kvalitetstänkande och innovation går hand i hand. 

Nytt bidrag för energieffektivisering

Från och med den 3 juli 2023 kan du som bor i ett småhus, som värms upp av el eller gas, söka bidrag för energieffektivisering. Bidraget kan bland annat användas för att installera värmepump.

Här kan du läsa mer om det nya bidraget för energieffektivisering!

 

När du väljer en värmepump från CTC har du möjlighet att bygga ut ditt värmesystem i framtiden tack vare inbyggda EnergyFlex.