Vattenpåfyllning CTC EcoZenith i255

Poster

Beskrivning av hur påfyllning av vatten ska göras, för bästa funktion

Uppdatera programvaran

Poster

Uppdatera programvaran på CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat. Detta skall göras av en certifierad installatör.

Grundläggande inställningar för rumstemperatur

Poster

Grundläggande inställningar för rumstemperatur för CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat

Grundläggande inställningar av kurvlutning

Poster

Ställ in kurvlutning på CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat. Detta skall göras av en certifierad installatör.

Grundläggande inställningar för tappvarmvatten

Poster

Grundläggande inställningar för tappvarmvatten för CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat.

Inställning av växelventiler

Poster

Inställning av växelventiler för CTC EcoZenith i550 Pro.

Enklare transport av CTC värmepump eller inomhusmodul

Poster

Värmepumpar kan transporteras som en hel enhet eller separat i två delar. Med två delar blir det en enklare installation om takhöjden är begränsad/låg, vid trånga utrymmen eller besvärliga trappor.

Instruktion för inställning av värmepumpens kurvlutning

Poster

Ställ in kurvlutning, kurvjustering eller finjustering på CTC GSi, CTC EcoZenith, CTC EcoHeat eller CTC EcoLogic. Gäller från programdatum 20220414.

CTC EcoLogic S: Instruktionsfilm

Poster

Värmepumpsstyrning vid utbyte av äldre värmepumpar eller komplettering med värmepump på befintliga värmesystem.

CTC CombiAir: Instruktionsfilm

Poster

CTC EcoPart i600M: Instruktionsfilm

Poster