Instruktionsfilmer

Här har vi samlat våra instruktionsfilmer för att du lättare skall kunna hantera din CTC produkt. Välj nedan vilken du vill se. Tänk på att vissa moment skall utföras av certifierad CTC installatör.

Grundläggande inställningar för rumstemperatur


Grundläggande inställningar för rumstemperatur för CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat

Uppdatera programvaran

Uppdatera programvaran på CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat. Detta skall göras av en certifierad installatör.

Ställ in kurvlutning

Ställ in kurvlutning på CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat. Detta skall göras av en certifierad installatör.

Grundläggande inställningar för tappvarmvatten

Grundläggande inställningar för tappvarmvatten för CTC GSi, CTC EcoZenith eller CTC EcoHeat.

Inställning av växelventiler

Inställning av växelventiler för CTC EcoZenith i550 Pro.