Guide för produktens serienummer

Guide för produktens serienummer

Här är lite tips om vad serienumret betyder och var du hittar det på din CTC-produkt.

Exempel på dataskylt

  • Det sitter en mindre serienummerskylt och en stor dataskylt monterad på produkten.
  • Exempel på produktens serienummer: 7312-1712-0719. De första fyra siffrorna anger vilken produkt det är, de andra fyra siffrorna anger tillverkningsår och tillverkningsvecka, i detta exempel: CTC EcoAir 510M, 2017 vecka 12. De sista fyra siffrorna anger löpnummer.

CTC GSi 12 (serienumret börjar på 7310-)
CTC EcoZentih i350 L/H (serienumret börjar på 7208-)

  • Serienummerskylten sitter bakom displayen. Vik ut displayen försiktig genom att ta tag i höger kant på displayen. Den kan i något fall även sitta på produktens ovansida, bakom täckkåpan
  • Dataskylten med produktens serienummer sitter innanför frontplåten på elkablaget.

CTC EcoZenith i250 L/H (serienumret börjar på 7208-)
CTC EcoHeat 400 (serienumret börjar på 7310-)

  • Serienummerskylten sitter bakom displayen. Vik ut displayen försiktig genom att ta tag i höger kant på displayen. Den kan i något fall även sitta på produktens ovansida, bakom täckkåpan.
  • Dataskylten med produktens serienummer sitter innanför fronten på höger sidoplåts insida. Dra täckkåpan framåt och lyft, lossa de två 2 skruvarna på ovansidan och lossa fronten försiktigt.

CTC EcoAir 406 – 410 och CTC EcoAir 510M (serienumret börjar på 7312-)
CTC EcoAir 415 – 420 och CTC EcoAir 520M (serienumret börjar på 7311-).

  • Serienummerskylten sitter på baksidan vid rören,
  • Dataskylten med produktens serienummer sitter innanför plastfronten. Lossa 2 skruvar på takets sidor och ta loss fronten.

 

CTC EcoPart, CTC EcoPart 425-435 och CTC EcoPart Pro i425-i435(serienumret börjar på 7301-)

  • Dataskylten med produktens serienummer sitter på produktens ovansida.

CTC EcoZenith i 550 Pro (börjar på 7250-)

  • Dataskylten finns på sidan av produkten.

Publicerat: 2019-07-12