Checklista: Vilken värmepump passar dig?

Checklista: Vilken värmepump passar dig?

Bergvärme, luft/vattenvärme, jordvärme eller sjövärme? Här är en snabb checklista med alla plus och minus så att du får hjälp att välja. 

Luft/vattenvärmepump

Luft/vattenvärmepumpen har en enhet på utsidan som hämtar energi ur uteluften. Själva pannan placeras invändigt, så här behöver du både en utomhusdel och en inomhusdel. Däremot slipper du borra eller gräva.

+ Ingen åverkan på tomten
+ Ingen borrning behövs
+ Lägsta installationskostnaden av alla varianterna
+ Hög verkningsgrad, ger mycket energi
+ Kan seriekopplas med fler luft/vattenvärmepumpar

– Kräver synlig utomshusdel
– Ger en något lägre effekt i norra Sverige 
 

Bergvärmepump

En bergvärmepump är en markvärmepump som hämtar energi ur marken. 

+ Passar i norra Sverige, men fungerar också i stora delar av södra Sverige
+ Passar mindre bra på bland annat Gotland på grund av kalkhaltig berggrund
+ Lämplig för små tomter
+ Liten åverkan på trädgården
+ Hög verkningsgrad på pumpen, ger mycket energi
+ Kan ge kyla i rummen på sommaren tillsammans med en fläktkonvektor
+ Ingen synlig utomhusdel behövs

– Kräver borrning
– Större investering på kort sikt
– Kräver tillstånd hos kommunen

Jordvärmepump

Som en variant av bergvärmepumpen finns jordvärmepump och sjövärmepump

+ Lämplig för stora tomter och jordbruksfastigheter
+ Ingen borrning behövs 
+ Lägre installationskostnad än för bergvärme
+ Hög verkningsgrad, ger mycket energi
+ Ingen synlig utomhusdel
 behövs

– Mycket utrymmeskrävande att lägga ner energislangen. 
– Kräver grävning och återställande av gräsmatta eftersom energislangen grävs ner under mark.

Sjövärmepump

+ Lämplig om du bor nära en sjö eller ett vattendrag
+ Ingen borrning behövs
+ Ingen eller liten åverkan på trädgården
+ Hög verkningsgrad på pumpen, ger mycket energi
+ Ingen synlig utomhusdel behövs

– Stor investering på kort sikt
– Kräver tillstånd från kommunen

Intresserad av en kostnadskalkyl?

Kontakta gärna din lokala CTC-partner  och boka in ett kostnadsfritt hembesök. Priset för en värmepump varierar beroende på årsmodell och installation. Med CTC:s snabbkalkyl kan du enkelt räkna ut ungefär hur mycket du kan spara.

Livet med värmepump

Med vår Värmepumpsguide får du full koll på det här med värmesystem och värmepumpar, och vi guidar dig framåt genom hela köpprocessen. Värmepump gör skillnad – både för dig och klimatet. 

Livet med värmepump

Publicerat: 2019-05-15