Håll luft/vattenvärmepumpen effektiv i höst – 3 tips
LUFT/VATTENVÄRME

Håll luft/vattenvärmepumpen effektiv i höst – 3 tips

Genom att avsätta några extra minuter för rengöring kan du spara mer energi och öka livslängden på pumpen. 

Gör så här i höst:
1. Kontrollera så att det inte fastnat löv, grenar och annat skräp i utedelen. Rengör gallren, både främre och bakre, och se till så att inte något blockerar luftvägen. Tänk på att stänga av pumpen innan rengöring och använd inte några vassa föremål som kan skada pumpen.

2. Minusgrader, snö eller is? Se till att hålla taket ovanför värmepumpen fri från exempelvis istappar. Om dessa trillar ner kan pumpen ta skada.

3. Sist men inte minst – se till att leda eventuellt vatten bort från husgrunden för att undvika fuktskador. Detta kan även frysa till is ute i trädgården och bilda en isgata där det finns risk att du halkar.

För fler tips, se manualen som följde med din pump.

Olika typer av luft/vattenvärmepumpar

CTC har två typer av luft/vattenvärmepumpar – dels varvtalsstyrda värmepumpar, som automatiskt anpassar driftläget efter husets aktuella värmebehov, och dels värmepumpar med start- och stoppfunktion.

Publicerat: 2022-08-10

2022-04-05

EnergyFlex – värmesystemets hjärta

Med EnergyFlex kan du koppla upp till tio olika värmekällor eller andra enheter till din värmepump.

2022-04-05

CTC:s värmepumpar utsedda till Bra val 2020

– Folksams tester är noggranna och resultatet är ett kvitto på att vår satsning på kvalitetstänkande och innovation verkligen lönar sig, säger Mats Lindgren, marknads- och försäljningsdirektör på CTC.