Så fungerar en luft/vattenvärmepump

Så fungerar en luft/vattenvärmepump

Att installera en luft/vattenvärmepump är en relativt enkel process. Men tekniken bakom är riktigt klurig. Här gör vi vårt bästa för att förklara hur en luft/vattenvärmepump egentligen fungerar.

Det finurliga med en luft/vattenvärmepump är att den tar till vara på den förnybara solenergin som finns i utomhusluften och skickar in den i bostadens vattenburna värmesystem. På så sätt omvandlar värmepumpen utomhusluft till varmt duschvatten och uppvärmda radiatorer. 
 
En luft/vattenvärmepump består vanligtvis av två delar, en inomhusmodul och en utedel.

 

Utedelen

1. Uppvärmningsprocessen startar i värmepumpens utedel som är placerad utanför huset. En fläkt i maskinen suger in utomhusluften till värmepumpen.
 
2. Köldmediet som finns i det slutna systemet i värmepumpen spelar en nyckelroll. Köldmedium finns i alla maskiner som transporterar värme från en kallare plats till en varmare, till exempel kylskåp och luftkonditionering. I detta fall består köldmediet av en färglös gas med en kokpunkt långt under noll grader. 
 
3. Köldmediet utsätts för olika tryck och temperaturer i det slutna systemet. Det är ett sätt att utnyttja, och tänja, på termodynamikens lagar. Energi kan varken skapas eller förstöras – det kan bara byta form. 
 
4. När köldmediet utsätts för tryck, som skapas av värmepumpens kompressor, ökar temperaturen kraftigt och genom kondensorn i värmepumpen kan den varma gasen som bildas användas till att värma upp vattnet. Processen kräver att elenergi tillförs – bland annat för att driva kompressorn och fläkten – men det är bara en bråkdel av den värmeenergi som skapas. 

 

Inomhusmodulen

5. Vattnet som värms upp skickas till inomhusmodulen i bostaden och blir både till dusch- och kranvatten samt till radiator- och/eller golvvärme. Samtidigt som köldmediet i värmepumpen återgår till flytande form och återigen kan användas i processen.
 
Sammanfattningsvis har värmepumpen tagit till vara på värmeenergin som finns i utomhusluften och koncentrerat den. Sen används den för att värma upp ditt hus och ge dig varmt vatten.
 
Med en luft/vattenvärmepump från CTC kan du sänka din uppvärmningskostnad med upp till 80 procent. Hur stor besparingen blir beror på din bostads storlek, var i landet du bor och vilken värmepump du väljer.
 
Därför är det heller inte så konstigt att värmepumpar blir allt mer populära. Statistik från Energimyndigheten visar att antalet småhus som använder någon typ av värmepump ökat med nästan 50 procent sedan år 2009. Då var siffran 754 000 småhus. År 2017, är den 1 227 000 småhus.
 
 

Publicerat: 2022-02-20