Mystiken kring namnet CTC

Mystiken kring namnet CTC

Om du googlar på CTC står det att namnet kommer av namnen Celsius, Tellander och Clarin. Men stämmer det? Och fanns det överhuvudtaget en man som hette Clarin? Det kan ha varit så, men det finns även en annan teori om varför CTC heter som det gör.

 

Volvo, disponentens dotter och CTC-bok

Gunnar Tellander, som startade CTC 1923, rörde sig i kretsar med företagare som ofta använde latin i sina företagsnamn, till exempel Eminent (”Stå ut” eller ”Jag höjer mig”) och Volvo (”Jag rullar”). Därför håller många för sannolikt att han följde den trenden.

Gunnar Tellander dog redan 1930, men en person som jobbade nära honom var CTC:s förste disponent i Ljungby, Helge Andrén. Andrén var anställd vid CTC i Göteborg redan på 1920-talet och när hans dotter Gunilla Grahm besökte CTC i Ljungby 2013 berättade hon att hon många gånger hört sin pappa förklara att det var en latinsk fras som gett namn åt företaget. Frasen var Cum Tentatione Corrigendi som betyder Med lockelsen att förändra. Tellanders eget motto var Vidareutveckling av teknik och funktion och kanske ville han välja något som passade hans vision. 

Ett annat argument som stärker teorin är CTC:s bok från 1948, Värmehistoria och värmeteknik 1923–1948. Här dyker nämligen frasen upp igen. En resande stab av ingenjörer, resande och servicemän äro alltid i verksamhet för CTC – Cum Tentatione Corrigendi – för vidare förbättring står det i boken.

Celsius, Tellander, Clarin

Den förklaring som i många år varit den mer officiella, är dock att CTC är tre initialer, Celsius, Tellander och Clarin. Det är oklart när denna förklaring myntades, men första C:et skulle i så fall stå för Celsius som var namnet på ett bolag som Tellander grundat 1907. T:et skulle stå för Gunnar Tellander själv och det sista C:et skulle stå för en medgrundare, Clarin. Det är inte fastlagt om det fanns någon person som hette Clarin i Tellanders närhet, men det kan ha varit en finansiär.

En berättelse som cirkulerat på CTC är att de latinska orden Tentatione och Corrigendi var svåra att uttala. Man bestämde därför att den officiella förklaringen till vad CTC stod för skulle vara Celsius, Tellander, Clarin. Det blev enklare så.

Hur det nu var med den saken, och vilken av de två förklaringarna som stämmer, kommer vi troligen aldrig att få veta säkert. Men visst stämmer frasen Med lockelsen att förändra hur som helst bra in på CTC:s 100 år som innovatörer inom värme, för svenska och utländska hem.

Publicerat: 2023-02-08