"Jag gillar att saker känns enkelt här"

"Jag gillar att saker känns enkelt här"

När Emma Isaksson började som redovisningschef på CTC i oktober 2022 kände hon direkt att hon hamnat rätt.

– Jag märkte snabbt att det är en arbetsplats med väldigt många engagerade och positiva medarbetare. Jag gillar också att saker känns enkelt här. Vi har relativt korta beslutsvägar och det är en familjär stämning, säger hon.

Som redovisningschef tillhör Emma Isaksson ekonomiavdelningen på CTC. Hon är civilekonom i grunden och har jobbat både som auktoriserad revisor och som ekonomichef inom elbranschen. 

– Det som är häftigt med CTC är att vi inte bara tillverkar delar till produkter, utan att vi faktiskt har hela kedjan från utveckling till en färdig produkt. Det skapar en stolthet bland medarbetarna som jag tror är en framgångsfaktor, säger hon. 

En stark tillväxt och en stark framtidstro är det som präglar 100-åringen CTC just nu och det  innebär både möjligheter och utmaningar, menar Emma. 

– Vi behöver planera både för nu och för framtiden och hantera den extremt stora efterfrågan och tillväxt som vi ser. Det är en stor förändring vi är inne i och för det krävs att vi blir en ännu mer dynamisk organisation. Hos oss på ekonomisidan kommer vi behöva bli fler, både eftersom transaktionerna blir fler men även eftersom det kommer krävas mer analys och uppföljning, säger Emma. 

"Vi behöver hantera den extremt stora efterfrågan och tillväxt som vi ser"

Emma Isaksson tilltalas också av att CTC uppmuntrar alla medarbetare att utvecklas vidare. Det finns även goda möjligheter att vara med i olika framtidsprojekt och på så sätt bidra till CTC:s utveckling.   

– Just nu ingår jag exempelvis i ett stort projekt där vi planerar för ett nytt affärssystem. Jag lär mig jättemycket om verksamheten men känner också att jag får vara med och bygga upp de processer och arbetssätt som krävs för framtiden, säger Emma.

Om Emma Isaksson

Jobbar som: Redovisningschef
Började på CTC/Enertech: 2022
Bor i: Värnamo
Det allra bästa med din arbetsplats: Att få jobba med engagerade och kompetenta kollegor. Närheten till de olika avdelningarna och framtidstron.

 

Om CTC

CTC grundades 1923 och har i år försett kunderna med värme och varmvatten i 100 år. Företaget ingår i CTC AB och är en av Europas ledande tillverkare av värmepumpar och inomhusmoduler. All utveckling och tillverkning sker i Ljungby.

Publicerat: 2023-08-16