"Energiomställningen i Europa ger fantastiska möjligheter"

"Energiomställningen i Europa ger fantastiska möjligheter"

En frisk och framgångsrik hundraåring. Så beskriver vd Helene Richmond jubilaren CTC. Nu blickar hon in i framtiden, där hon bara ser möjligheter.  

– CTC har alltid gjort stor skillnad, både för människors hem men också för samhälle och klimat. Framöver kommer vi att göra ännu större skillnad. Utvecklingen vi ser just nu i Europa där uppvärmning med fossila bränslen byts mot värmepumpar är helt unik och det är fantastiskt att CTC är med på den resan, säger hon.  

Småländsk klurighet

Helene Richmond började på CTC 2019. När hon läste på om CTC:s historia blev hon imponerad av alla innovationer och idéer som skapats genom åren och hur man alltid velat förbättra sättet att värma upp människors hem.

– Det finns otroligt mycket kompetens, erfarenhet och småländsk klurighet här. Företagets själ är att göra saker bra, och hjälpas åt. Kraften som funnits, och fortfarande finns, hos medarbetarna är otrolig, säger hon. 

Kraften och klurigheten ledde bland annat till ett viktigt vägval i slutet av 1990-talet då CTC påbörjade sin produktion av värmepumpar på allvar, efter att oljepannorna dominerat i många decennier. CTC lanserade tidigt den allra första värmepumpen för luft/vatten i Sverige, och blev ledande i teknikskiftet från oljepannor till värmepumpar. 

– Det var modigt och nödvändigt att ta det steget. Istället för att tyna bort tillsammans med oljepannan, vågade man tänka nytt och satsa på något som ju visat sig vara betydligt mer hållbart, i flera bemärkelser, säger Helene Richmond. 

Unik situation i Europa – 30 år efter Sverige

Nu många år senare är Europa i samma fas som Sverige var på 90-talet. Efter att först ha satsat på att byta kol och olja mot naturgas, har verkligheten kommit ifatt och i Europa vet man nu att inte heller naturgasen är hållbar. 

– Det teknologiskifte och den energiomställning vi ser i Europa är något man aldrig sett tidigare, det är i det närmaste explosivt, säger Helene. 

– Sverige ligger i framkant när det gäller klimatsmart husuppvärmning och CTC är en av de aktörer som ligger i framkant i Sverige. Vi har produkterna på plats och tar nya steg ut i Europa. Det innebär att vi gör skillnad för många fler, men framför allt är vi med och skapar en hållbar framtid, fortsätter hon.  

"Om tre år ska vi vara dubbelt så stora som vi är idag"

Helene Richmond, vd

Stark tillväxt och positiva utmaningar

Möjligheterna i Europa medför också utmaningar. CTC har en idag en stark tillväxt som ska bli ännu starkare. Det kräver högre tillverkningstakt, fler medarbetare och nya krav på underleverantörer. Det kräver därmed mycket av CTC, dess ägare NIBE och av ledningsgruppen.  

– Om tre år ska vi vara dubbelt så stora som vi är idag. Men vi ska växa hållbart tillsammans, och ta ett steg i taget. Mitt jobb som vd på CTC är det roligaste som finns med de möjligheter vi ser och den fas vi är inne i just nu. De utmaningar vi står inför blir därför bara positiva, säger Helene Richmond.

 

 

Grannfastigheten som CTC köpt vid huvudkontoret i Ljungby. Med den dubblas snart produktionsytan.

Publicerat: 2023-02-08