7 banbrytande innovationer genom åren

7 banbrytande innovationer genom åren

CTC har sedan starten 1923 ständigt strävat efter att hitta smarta lösningar som kan göra det enklare och smidigare för människor. Hundratals idéer har testats, utvecklats och förädlats. Här är de 7 innovationer som betytt mest för CTC och dess kunder genom åren. 

1. Värmeberedaren som revolutionerade svenska hem

1926 uppfann CTC:s grundare och vd Gunnar Tellander en helt ny typ av värmebatteri som innebar ett nytt sätt att få varmvatten. Den avgörande komponenten var spiralspunna kopparrör, i vilka tappvarmvatten skapades. 

Att värma vatten i en vattenberedare med hjälp av ett batteri innebar flera fördelar. Först och främst gjorde det att varmvattnet alltid var färskt när det kom ut. Tidigare hade vattnet värmts i en behållare där det stått och riskerat att bli dåligt. Andra fördelar var att det bara behövdes en enda värmekälla för att värma både varmvatten och förbrukningsvatten i hemmet. Värmebatteriet var också väldigt motståndskraftigt och hållbart. Uppfinningen innebar en stor framgång för CTC och la grunden för framtiden. 

På 1930-talet utvecklade CTC systemet, så att värmebatteriet kunde integreras i hemmets värmepanna. Det betydde att en enda produkt både kunde värma huset och producera varmvatten. CTC:s nya integrerade pannor blev dominerande under de följande decennierna och en grön CTC-panna, där man eldade med koks, ved eller olja, var under lång tid en självklarhet i nybyggda hem. 

2. Dubbelpannan

På 1950-talet slog olja igenom som ett alternativ vid uppvärmning. Det var billigare än koks och ved, och även mer bekvämt eftersom man inte behövde “mata” pannan manuellt varje dag. Redan tidigt kunde man ställa om CTC:s pannor från ved till olja eller tvärtom, men på 1960-talet utvecklades så kallade dubbelpannor med separata eldstäder för respektive bränsleslag. Oljebrännaren kunde då alltid sitta på plats, och startas med hjälp av en strömställare. Det här var en välkommen innovation för många.

3. Ljungbergskanalerna

1968 tog CTC:s medarbetare och uppfinnare BG Ljungberg fram en ny plåtprofil som bildade så kallade kanaler för värmen i pannorna. Eftersom en värmepanna till stor del består av att föra över värme till pannans vatten, i något man kallar eftereldyta, är det viktigt att överföringen sker så smart som möjligt. Ljungbergs nya standardiserade kanaler i form av plåtprofiler innebar en stor förbättring.  

Dels krävde de minimalt med svetsning, men de gjorde också att pannornas eftereldytor enkelt kunde anpassas för olika kapaciteter och behov. Efter noggranna tester i CTC:s labb blev Ljungbergskanalerna standard i flertalet produkter eftersom de gjorde pannorna mer kostnadseffektiva och kompakta. 

4. Första miljömärkta pannan

En annan viktig milstolpe när det gäller oljepannorna var modellen CTC 1100 som lanserades på VVS-mässan i Stockholm 1992. CTC 1100 var betydligt mer kompakt och miljövänlig än tidigare pannor, med värmeväxlare för beredning av varmvatten. Pannan blev mycket populär, och produkten var den första i Sverige att certifieras med miljömärkningen Svanen.   

5. De första värmepumparna i Sverige

CTC utvecklade tidigt sina första värmepumpar. Redan 1981 lanserades den första frånluftvärmepumpen. 1985 blev sedan CTC först i Sverige med att introducera en luft/vattenvärmepump på marknaden med nya CTC Rebell. På 90-talet svalnade dock intresset för värmepumpar när oljepriset dök, men CTC var alltså pioinjärer när det gäller värmepumpar. 

6. Intercooler

Under första delen av 2000-talet gjorde CTC ett avgörande vägval för framtiden, när man valde att ställa om från oljepannor och fossil uppvärmning till värmepumpar. Ett samarbete inleddes då med värmepumpsspecialisten Mekaterm. Först ut att produceras i Ljungbyfabriken var en serie bergvärmepumpar (CTC EcoHeat). CTC hade en stark strävan att öka effektiviteten i värmepumparna och Hans Ljung på Mekaterm klurade ut en idé att integrera kylningen i den redan befintliga förångarväxlaren. Han lämnade in en patentansökan som beviljades 2004. Tester visade på en klar förbättring av prestanda och tekniken infördes på samtliga av CTC:s bergvärmepumpar. Systemet lanserades under namnet Intercooler. 

7. Unika CTC EnergyFlex

Sedan CTC:s viktiga vägval i början av 2000-talet har flera framsteg gjorts för att få fram effektiva värmepumpar. Kanske är den största innovationen unika EnergyFlex. Grunden i EnergyFlex består av en CTC-värmepump, men EnergyFlex gör det sedan enkelt för kunden att kostnadseffektivt koppla på det allra mesta som har med värme att göra till ett och samma system. Det kan handla om solvärme, extra tankar, kamin, ved-, el- och pelletspannor, pool och så vidare. EnergyFlex är numera standard på alla CTC:s värmepumpar och inomhusmoduler.

Publicerat: 2023-02-08