100 spännande år med CTC

100 spännande år med CTC

1923 grundade en 47-årig ingenjör företaget CTC. Hans uppfinningsrikedom ledde några år senare till ett helt nytt sätt att skapa värme och varmvatten. Följ med på vår tidsresa genom tio decennier – från Gunnar Tellanders snilleblixt till dagens innovationer. 

Tellanders vision och succé-system

På 1920-talet var värme och varmvatten en komplicerad historia i Sverige, med många olika uppvärmningssystem och krånglig teknik. Den uppfinningsrike Gunnar Tellander såg möjligheterna och var fast besluten att förenkla. Den 5 maj 1923, med ett aktiekapital på 100 000 kronor, grundade han CTC. 

– Gunnar Tellander hade många idéer och patent som han ville utveckla. Han drevs av att hitta lösningar för människor och göra det bättre för dem. Jag tycker att den andan lever kvar hos oss på CTC än idag, säger Kent Karlsson, som själv har arbetat på CTC i 44 år. De senaste månaderna har Kent Karlsson grävt djupt i CTC:s historia för att skriva boken 100 värmande år med CTC.

Historien om CTC börjar alltså 1923 men det var först 1926 som företaget blev en spelare att räkna med. Då fick Tellander patent på ett nytt värmebatteri och ett helt nytt tänk kring varmvatten såg dagens ljus – att värma vatten med hjälp av batteri.

– Batteriet blev startskottet för ett nytt sätt att producera varmvatten i Sverige, säger Kent Karlsson.

Med det nya värmebatteriet som grund, tillverkade CTC varmvattenberedare som hade den stora fördelen att varmvattnet som tappades ut alltid var färskt. Tidigare hade vatten värmts upp och sedan förvarats länge i en stor behållare, vilket gjorde att det riskerade bli dåligt. Dessutom behövdes nu enbart en värmekälla för både varmvatten och förbrukningsvatten. En annan fördel var att värmebatteriets spunna kopparslingor var motståndskraftiga och höll länge.

– Det intressanta är att Tellanders uppfinning har många likheter med den teknik vi använder i dagens värmepumpar. Naturligtvis har tekniken utvecklats och blivit mycket bättre, men själva tänket kring hur man värmer vatten är detsamma, säger Kent Karlsson.

De gröna CTC-pannorna

Varmvattenberedarna blev snabbt en stor succé och CTC blev helt dominant på marknaden. Några år senare startade även tillverkningen av värmepannor för ved- och kokseldning, som gjorde att både varmvatten och värme till hemmet kunde utvinnas från en och samma panna.

– Det nya sättet att få värme och varmvatten blev synonymt med CTC genom många decennier. Visst är vi många som minns de gröna CTC-pannorna som sattes in i de flesta nybyggda hem från 30-talet och framåt, säger Kent Karlsson.

Tvättmaskiner, handfat och minsvepare

Även om värmepannor blev CTC:s storsäljare de första åren, var företagets utbud betydligt större än så. CTC tillverkade från början wc-stolar och badrumshandfat och det var till och med den typen av sanitetsartiklar som stod i centrum när företaget startades 1923.

En annan viktig produkt var tvättmaskiner. Gunnar Tellander var i början av 1900-talet styrelseordförande för tvättmaskinstillverkaren Calor AB och medgrundare till tvättmaskinstillverkaren Coronaverken. Dessa, och även en tredje tillverkare, Domus, köptes upp av CTC och slogs ihop till Wascator AB. Det var en del av CTC ända till 1973 då den köptes av Electrolux.

Under och efter krigsåren på 1940-talet producerade CTC gengasaggregat till personbilar och lastbilar och även utrustning för att försvåra minsvepning. Även sjukhusutrustning i form av “autoklaver”, som var en form av steriliseringsutrustning, var produkter som fanns i CTC:s katalog. Likaså gjorde CTC ventiler till radiatorer som var revolutionerande eftersom de gjorde att man kunde reglera värmen på ett mer exakt sätt. CTC förbättrade och utvecklade även shuntventiler för pannor.

– CTC hade de första decennierna många strängar på sin lyra, inte minst andra världskriget gjorde att man fick vara kreativ, berättar Kent.

CTC valde Ljungby

Men hur kom det sig att göteborgska CTC hamnade i Ljungby? Det började med att Gunnar Tellander i slutet av 1920-talet började intressera sig för Ljungby Armatur & Metallfabrik. Men innan han hann köpa fabriken i Ljungby gick han bort år 1930, endast 54 år gammal. Hans efterträdare fullföljde dock planerna. De köpte metallfabriken och tog över de 1 000 kvadratmeter stora lokalerna på Fogdegatan i Ljungby, 1931. Styrelseledamoten Eric Höglund motiverade etableringen i Ljungby med “ortens goda järnvägsförbindelser och den goda tillgången på arbetskraft”.

CTC valde Ljungby

Ljungbyfabriken specialiserade sig på att tillverka den nya typen av pann- och varmvattenberedare, som alltså redan fått stort genomslag på marknaden. Men här tillverkades också tvättmaskiner. Fabriken i Ljungby växte och fick byggas ut i etapper i takt med att efterfrågan ökade. De ursprungliga 12 anställda år 1931 blev snabbt fler och snart var CTC den största arbetsgivaren i Ljungby.

– CTC växte så det knakade och har genom åren haft mycket stor betydelse för Ljungbys utveckling, genom alla de arbetstillfällen som skapats. Som mest var 500 personer anställda på CTC i Ljungby och man tillverkade över 60 000 pannor per år. Det är tråkigt att Tellander inte fick njuta av den stora framgången och se hur hans vision blev verklighet, säger Kent Karlsson.

AGA vann dragkampen

På 1950-talet var CTC:s ambitioner höga och man köpte upp flera företag, bland andra EA Rosengren och Husqvarna Borstfabrik. Den nya koncernen, som också börsintroducerades fick namnet Corona AB. CTC var koncernens största bolag. Men kanske blev kostymen för stor och efter en turbulent tid på 1970-talet sålde koncernen av flera bolag. CTC gjorde en nystart och behövde en ny stark ägare. Det blev en dragkamp om företaget, som till sist vanns av AGA. Inte minst för att AGA var det företag som fackföreningarna förespråkade.

AGA bestämde att en ny modern fabrik skulle byggas i Ljungby och att huvudkontoret skulle flyttas dit från Göteborg. Det var ungefär vid den här tiden som Kent Karlsson fick sitt första jobb på CTC, som sommarjobbare. Han var sedan med när flyttlasset gick till Näsvägen 1977.

– Jag minns det som en fin tid. Alla var väldigt positiva till det nya och alla hjälptes åt. AGA var en stabil ägare och CTC var ett stort företag, säger Kent Karlsson, som sedan 70-talet haft flera olika roller på CTC, bland annat utvecklingschef. Idag är han ansvarig för att produkterna uppfyller de lagar och förordningar som krävs.

AGA ägde CTC till och med 1984 då man sålde företaget till SAAB. Därefter följde flera år med flera ägarbyten och man slogs också ihop med Bentone. 2017 köptes CTC upp av forne konkurrenten NIBE, som äger företaget idag.

 

Första frånluftsvärmepumpen i Sverige

På CTC har utveckling och innovationer varit centralt ända sedan Gunnar Tellanders dagar. Tester, utprovningar, nya idéer men också en och annan återvändsgränd, har fört företaget och dess produkter framåt. Sedan flera decennier sker test- och utprovningsverksamheten i det som till vardags kallas “labbet”, och många projekt har drivits tillsammans med forskarvärlden. Målet har alltid varit att tillgodose kundernas behov, vilket inte alltid varit enkelt när verkligheten förändras.

Från att under många år ha producerat pannor som eldades av ved och koks, fick CTC ställa om produktionen på 1950-talet när oljan blev billig. Då skapades i stället oljepannor och kombipannor för både ved och olja. När oljan sedan blev dyr på 1980-talet började CTC skissa på olika modeller av värmepumpar. Den första frånluftsvärmepumpen hette CTC Master och den första luft/vattenvärmepumpen fick namnet CTC Rebell. Rebell var den första i Sverige i sitt slag när den lanserades 1985. Dessa fick inget större genomslag då oljepriserna åter sjönk kraftigt, men CTC hade ändå tagit första stegen mot värmepumpar.  

 

Först ut med Svanen-märkning

Oljepriset gjorde att det på 1990-talet åter blev oljepannan som efterfrågades. 

– Även om oljepannan dominerade började vi då tänka mycket mer miljömässigt kring våra produkter. Kraven blev hårdare, inte minst från Tyskland och Schweiz, vilket ju var jättebra och väldigt viktigt för vår utveckling, säger Kent Karlsson.

1992 lanserades oljepannan CTC 1100 på VVS-mässan i Stockholm. Det var en kompakt oljepanna med värmeväxlare för beredning av varmvatten. Pannan blev mycket konkurrenskraftig och populär och tillsammans med Bentones miljöbrännare kunde CTC:s 1100-modell, som första oljepanna i Sverige, certifieras enligt miljömärkningen Svanen. 

– Det betydde mycket att vara den första tillverkaren av värmepannor som fick den utmärkelsen. Det har alltid varit viktigt på CTC att ligga i framkant när det gäller miljön, och det här gav inspiration för framtiden, säger Kent Karlsson.

I slutet av 1990-talet blev oljan dyr igen och CTC beslutade att åter producera värmepumpar.

– Det fanns ett stort motstånd och skepsis eftersom det gått så dåligt på 1980-talet, men jag skulle vilja påstå att om vi inte vågat ta det klivet 1999 hade vi inte funnits idag, säger Kent Karlsson som var en av de medarbetare som var med och utvecklade de nya produkterna runt millennieskiftet.

 

Med livscykelperspektiv mot framtiden

2006 byggde CTC om fabriken i Ljungby för att helt fokusera på värmepumpar. Sedan några år tillbaka är oljepannorna ett minne blott hos CTC.

– Att fasa ut oljepannan tog tid, men jag upplever att CTC alltid haft ambitionen att ligga i framkant när det gäller att använda energi på ett hållbart sätt. Numera pratar vi om att hållbarhet ska vara i fokus i hela vår verksamhet, inte enbart i produkterna, Vi behöver ha ett livscykelperspektiv och inte enbart se på själva värmepumpens påverkan på miljön, säger Kent.

Idag finns också perspektivet med social hållbarhet hos CTC – att skapa bra förutsättningar för medarbetare och samhälle.

– Vi är noga med hur och var de komponenter vi köper in tillverkats, och vi granskar regelbundet så att arbetsförhållandena uppfyller alla våra standarder.

Nu fortsätter CTC:s resa framåt, tillsammans med CTC AB och småländska ägaren NIBE.

– Det är inspirerande att se hur utvecklingen kring värmepumpar går framåt. Inte minst i Europa, där vi i Sverige kan vara med och ställa om från olja och gas till betydligt mer hållbara lösningar. Med NIBE har vi tagit en massa steg framåt. De har gjort stora investeringar som rustat oss för framtiden, säger Kent Karlsson.

 

Publicerat: 2023-02-06