I huvudet på produktutvecklarna hos CTC, del 1: Så blir framtidens värmepump

I huvudet på produktutvecklarna hos CTC, del 1: Så blir framtidens värmepump

2018-08-16

Hur tänker produkt- och utvecklingscheferna på CTC om morgondagens värmepumpar? Följ med bakom kulisserna!
– Framtiden för värmepumpar ser ljus ut. Men förändringar i samhället, framförallt digitaliseringen, ställer nya krav på våra produkter jämfört med för bara ett par år sedan. Här ska vi vara i framfront, säger Joachim Carlsson, CTC:s utvecklingschef.

CTC var först i världen med värmepannor med inbyggd varmvattenberedning och först att lansera värmepumpar för luft/vatten i stor skala på svenska marknaden. Ett stolt arv att föra vidare.

Nu under hösten 2018 lanseras den nya serien luft/vattenvärmepumpar, CTC EcoAir 600M. Den tidigare CTC EcoAir 500M-serien har vidareutvecklats med högre effektivitet, lägre ljudnivåer och har fått ny design.

– Det känns bra. Med den nya EcoAir-serien har vi ytterligare förädlat våra värmepumpar. Vi har behållit det som är uppskattat med tidigare modeller och förbättrat bland annat prestanda och ljudnivåer, säger Joachim.

– Låga ljudnivåer blir allt viktigare för konsumenter. Det är en trend vi ser i hela Europa. Folk blir mer trångbodda samtidigt som toleransen för buller minskar, säger Björn Alm som är produktchef på CTC.
 
Smart teknik och interaktivitet
Utvecklingen mot smartare produkter som går att integrera i vardagen är snabb. Kunder förväntar sig att produkterna ska vara interaktiva och lätta att styra, gärna från mobiltelefonen.

– Smart teknik kopplat till värmepumpen är ett måste i framtiden. Kunden förväntar sig att ha full koll på sin investering, via mobilen eller plattan, säger Joachim.

Han tar möjligheterna som finns till interaktivitet mellan fastighetens olika system som exempel. I dag finns möjlighet att koppla ihop till exempel hemlarm och värmepump. Den som åker hemifrån och larmar huset ger också automatiskt en signal till värmepumpen att gå in i energisparläge.

Produkter som samspelar med omgivningen
Ett annat exempel är trådlösa givare för koldioxid och fukthalt som finns som tillbehör. De kan användas för ventilationen och därmed behålla hög komfort oavsett om huset är tomt eller fullt med folk.

– I vår app CTC Connect+ kan man styra varmvattenproduktionen eller temperaturen hemma. Ska man fylla jacuzzin när man kommer hem kan man ställa in så att man får extra mycket varmvatten, säger Joachim.

Den tekniska utvecklingen innebär inte bara att produkterna samspelar med omgivningen på ett smart sätt. Den får också värmepumpar att hålla längre. Att en pump ska gå sönder är mindre sannolikt i dag än för tio år sedan. Det går att dra paralleller till hur bilar har utvecklats. Bilens elektroniska övervakningssystem larmar innan saker går sönder. Större ingrepp undviks genom förebyggande mindre reparationer.

– Värmepumpens givare används för att upptäcka eventuella avvikelser från förväntade värden. Ett larm indikerar om något är fel och problemet kan åtgärdas innan det resulterar i en kostsam reparation, säger Björn.

Enklare för installatörerna
CTC jobbar för att villaägaren och andra slutkunder ska ha en pålitlig produkt som fungerar utan strul. Samtidigt har bolaget ökat insatserna mot att göra installatörens arbete enklare. Det gäller bland annat när värmepumpar ska installeras på större fastigheter.

CTC har också utvecklat verktyg för att offertarbete, projektering och installation ska bli smidigare. CTC Select, dimensioneringsverktyget som hjälper installatörer att välja rätt värmepump för rätt hus, är ett verktyg som blivit mycket uppskattat.  

– Vi arbetar ständigt med att bredda sortimentet med nya tillbehör som underlättar för installatörer, säger Björn.

Med nya enklare sätt att välja rätt värmepump och att installera den ser CTC:s utvecklare inget som kommer att dämpa det stora suget efter värmepumpar som energikälla. Enligt statistik från Energimyndigheten har antalet småhus med värmepump ökat med över 50 procent sedan år 2009. I dag har drygt en miljon småhus åtminstone en värmepump.

Läs mer
CTC släpper ny serie värmepumpar

Därför väljer allt fler värmepump hemma

I nästa del av ”I huvudet på CTC:s produktutvecklare” berättar vi om den klimatinriktade utvecklingen på värmepumpsområdet, hur varje pump testas på plats i Ljungby och på vilket sätt vi kan vänta oss ett designbyte när det gäller värmepumparnas utseende. Håll utkik!