Logotyper för nedladdning

Logotypen är att betrakta som en bild och får inte ändras eller förvanskas på något sätt. Det ska finnas en frizon runt logotypen på 5 mm.
Logotypen bör endast användas i marknadsföring av våra produkter. Vid ev frågor, kontakta marknadschefen på CTC, 0372-88 000.