Komponentfel på CTC EcoAir 510M

Komponentfel på CTC EcoAir 510M

Förebyggande service/säkerhetsåtgärd

Serienummer i intervallet: 7312-1534-xxxx till 7312-1722-xxxx (tillverkningsdatum från v34-2015 till v22-2017)

Det har uppdagats att det finns risk för ett komponentfel i värmepumpens elsystem på vissa produkter av typen CTC EcoAir 510M. I det fall den aktuella komponenten är defekt kommer den bli onormalt varm och i förlängningen sluta fungera, vilket i sin tur gör att värmepumpen stannar och larmar. För att förebygga detta fel har vi tillsammans med vår leverantör tagit beslutet att byta ut kretskorten i alla värmepumpar där det finns risk för defekta komponenter. Sannolikheten för fel är mycket låg och åtgärden ska ses som en förebyggande serviceåtgärd för att garantera produktens funktion och säkerhet.

Under 2021-2022 genomförde vi en kampanj tillsammans med våra servicepartners för att byta ut den felaktiga komponenten på alla registrerade produkter. Om er värmepump inte är registrerad har vi ingen möjlighet att lokalisera den och då har ni med stor sannolikhet ej blivit kontaktad av serviceföretag. Vet ni med er att ni inte blivit kontaktad men har en CTC EcoAir 510M med serienummer i intervallet: 7312-1534-xxxx till 7312-1722-xxxx (tillverkningsdatum från v34-2015 till v22-2017) vänligen kontakta CTC på 0372-88 000 och välj serviceavdelningen, så kommer vi att åtgärda/byta ut den felaktiga komponenten.