CTC EasyFlex

CTC EasyFlex

Pelletspanna med varmvattenberedning utan brännare

CTC EasyFlex är en pelletspanna som är konstruerad för att passa ihop med de flesta moderna pelletsbrännare.

Pelletseldning har likheter med oljeeldning. Den stora skillnaden är att pelletseldning producerar en viss mängd aska som måste avlägsnas med olika tidsintervaller för att inte försämra verkningsgraden eller störa funktionen.

CTC EasyFlex är konstruerad med stående rökkanaler utan retardrar och en rymlig asklåda på 42 liter som är enkel att dra ut och tömma. Detta för att underlätta skötsel. Sotning sker i första hand från ovansidan.

CTC EasyFlex består av en eldstad med tillhörande rökkanaler som är omgiven av en yttre mantel vilken rymmer 150 liter vatten. Vid eldning med pellets tillförs värmen från brännaren via eldstadens och rökkanalernas väggar direkt till pannvattnet. Värmen till radiatorsystemet går via en vändbar shuntventil av fyrvägstyp. Varmvattenberedningen sker i en värmeväxlare, som alltid producerar friskt varmvatten efterhand som det förbrukas. Pannan har en 9 kW elpatron för sommardrift eller annat, vilken styrs av pannas styrsystem där bland annat belastningsvakt ingår.

Pannan har hög verkningsgrad och miljöriktig förbränning. Byggmåtten på pannan gör den mycket enkel att installera. De små måtten gör att den passar in i pannrum som normalt anses som trånga. Röranslutning sker från ovansida. Elinstallation sker på en plint bakom panelen som enkelt fälls ner. Anslutning av rökkanal sker bakåt eller uppåt.

Se hur mycket du kan spara med ny värmepump från CTC

Idag har jag/vi
Idag har jag/vi
Ditt nuvarande oljepris
Nuvarande förbrukning
Ditt nuvarande elpris
Din besparing

kr/år

Fyll i informationen nedan för att boka ett kostnadsfritt hembesök – och få en bättre värmeekonomi.

Fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Fyll i formuläret för att få en gratis individuell besparingskalkyl på din fastighet.

Steg

Föregående

Nästa