Brinol

Köldbärarvätska som är baserad på 95% etanol. Bioetanol används som köldbärare i kollektorslangen.