Vi stödjer Cancerfonden!

Vi stödjer Cancerfonden!

2016-12-13

För att sprida julglädje så att fler familjer får mer tid att fira jul tillsammans, har CTC/Enertech Group beslutat att skänka 50 000 kr till Cancerfonden istället för att ge julklappar till anställda. Cancerfonden är en fristående, ideell insamlingsorganisation som arbetar för att fler ska överleva och färre ska drabbas av cancer. För att nå dit arbetar organisationen med forskningsfinansiering, kunskapsspridning och påverkansarbete. Sedan Cancerfonden grundades 1951 har Cancerfonden delat ut närmare 9 miljarder kronor till svensk cancerforskning.