Så styr du värmepumpen med mobilen

Så styr du värmepumpen med mobilen

2021-06-21

Du kan styra din värmepump direkt i appen myUplink. Fastighetsägare kan övervaka flera system samtidigt. 
– De flesta uppskattar att ha värmesystemet på fickan, säger Peter Lydén från CTC.

myUplink är en användarvänlig app där du kan se och styra husets värme- och vattensystem. Här är allt du kan göra i appen: 

Utetemperaturen
Pumpen kollar både utetemperatur och innetemperatur. Den reglerar så att innetemperaturen alltid är konstant.

Extra varmvatten
Ökar varmvattenbehovet tillfälligt så ställer du in det i appen. 

Pushnotis
Om systemet känner av att något behöver kontrolleras så får du en pushnotis och ett mejl.

Semesterläge
Om du ska iväg på semester kan du sänka innetemperaturen. Har du glömt att sänka innan du åkte kan du lösa det via appen när du redan är på resa. Ställ bara in antalet dagar. 

Kyla i ett rum
Om du har installerat frikyla i ett rum och det finns en givare så kan du se och styra temperaturen i mobilen.

Lagom varmt med bergvärme och frikyla >>

Poolvärme
Om du använder din värmepump för att värma poolen kan du se temperaturen i vattnet och stopptempen, exempelvis 25 grader.

Fastighetsägare: Övervaka flera värmesystem
En fastighetsägare kan behöva ha koll på flera värmepumpar samtidigt. Appen visar alla värmesystem på samma konto. Inom varje system går det att ha upp till tio pumpar. Du kan också använda appen för att dedikera vissa pumpar till varmvatten och andra till husvärme. Funktionen kallas CTC EcoLogic. 

Bergvärme – guide inför beslutet att köpa bergvärme >>
Jordvärrme – en köpguide om jordvärme >>

Funktionslista myUplink

  • Värmekretsarnas temperatur
  • Varmvattenkapacitet
  • Utetemperatur
  • Returtemperatur (vattnets temperatur när det kommer tillbaka från elementen).
  • Om det är en berg- sjö- eller jordvärmepump så ser du även brinevätskans temperatur. Brinevätska är det som cirkulerar i kollektorslangen.
  • Poolvattnets temperatur.
  • Har du ventilation med givare för luftfuktighet och koldioxid så visas även det som en graf.
  • Temperaturen i det rum som har separat system för frikyla.
  • Webbgränssnitt 
  • API-funktionalitet.

CTC Kundservice >>