ROT-avdraget - Det finns bidrag som kan göra din installation av värmesystem ännu mer lönsam.

2017-06-29

 Det finns en hel del regler kring de här bidragen. De kan till exempel inte kombineras fritt. Här har vi sammanfattat det viktigaste med praktiska länkar.

Vid installation av VÄRMEPUMP

För installation av en värmepump räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen har tagit fram: 

30 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för luft/vatten.
35 % av totalkostnaden (inklusive värmepump) räknas som arbetskostnad för berg-, jord- eller sjövärme.
Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget.


Totalkostnad för en värmepumpsanläggning (berg-, jord- eller sjövärme): 120 000 kr.
Arbetskostnad enligt schablon (35 %):
120 000 x 0,35 = 42 000 kr.
ROT-avdrag (30 %): 42 000 x 0,3 = 12 600 kr.
Din totalkostnad: 120 000 — 12 600 = 107 400 kr.

Vid installation av VÄRMEPANNA

För installation av en värmepanna räknas arbetskostnaden ut genom en schablon som Skatteverket och SBBA har tagit fram: 

24 % av totalkostnaden (inklusive värmepanna) räknas som arbetskostnad för gas, el, olje- eller pelletspannor.
28 % av totalkostnaden (inklusive värmepanna) räknas som arbetskostnad för vedpannor.
Exempel på hur mycket du sparar på ROT-avdraget.


Totalkostnad för en värmeanläggning (pellets): 90 000 kr.
Arbetskostnad enligt schablon (24 %):90 000 x 0,24 = 21 600 kr.
ROT-avdrag (30 %): 21 600 x 0,3 = 6 480 kr.
Din totalkostnad: 90 000 – 6 400 = 83 520 kr.

Läs mer på Skatteverkets hemsida