Kvalitet i alla led – A och O på CTC

Kvalitet i alla led – A och O på CTC

2017-01-03

På CTC kommer produktkvalitet, driftsäkerhet och kundtrygghet alltid i första hand med noggranna rutiner för hela produktions- och leveranskedjan. I detta blogginlägg tar vi pulsen på vår kvalitets- och supportchef Peter Johansson som berättar mer om hur detta arbete går till.

– Nyckeln till att producera riktigt driftsäkra produkter är att kvalitetssäkra så mycket som möjligt på ett tidigt stadium. Först och främst gäller det att i så stor utsträckning som möjligt samarbeta med leverantörer som är kvalitetscertifierade enligt ISO 9000 och har samma syn på leveranser och kvalitet som CTC. Vi väljer leverantörer med omsorg och för en kontinuerlig dialog med dem i syfte att undanröja eventuella problem. Många av våra leverantörer har vi samarbetat med i 40–50 år, berättar Peter.

Utvärderar och testkör
Innan CTC börjar utveckla en ny produkt tittar man tillbaka på föregående projekt för att se om något kan förbättras. Därefter upprättas projektplaner och riskanalyser för att kontrollera att allt stämmer till hundra procent innan man trycker på startknappen. När produktionen väl sätts igång får produkterna genomgå flera tester i olika teststationer.

– Vi monterar varje produkt och testkör den innan den skickas vidare till våra kunder. Det gäller inte bara själva hårdvaran, utan vi kör produkten i flera cykler för att säkerställa att mjukvaran fungerar som den ska i alla lägen. När testet är klart får produkten ett serienummer som scannas in och sparas tillsammans med testresultatet, förklarar Peter.

Alla produkter är spårbara
När produkten slutligen säljs kopplar installatören ihop serienumret med den aktuella adressen där produkten installeras. Till sist dokumenteras allt hos CTC.

– Vi har mycket god kontroll på alla våra produkter vilket gör att det sällan blir fabrikationsfel. Om det mot förmodan skulle ske, kan vi jobba förebyggande gentemot våra kunder eftersom vi kan spåra alla våra produkter via serienumren.

100% Nöjd Kund Garanti
Den som köper en värmepump från CTC får en så kallad 100% Nöjd Kund Garanti med på köpet. Det innebär att om värmepumpens funktion mot förmodan inte lever upp till förväntningarna kan köpet hävas inom 100 dagar efter färdig installation – under förutsättning att värmepumpen är köpt och installerad av en av CTC-godkänd och auktoriserad VVS-installatör.