Glöm inte ROT-avdrag när du installerar värmepump

Glöm inte ROT-avdrag när du installerar värmepump

2021-02-01

Du får göra rotavdrag när du installerar värmepump eller värmepanna. Avdraget är lite olika stort beroende på om det handlar om bergvärme, jordvärme, luft/vattenvärmepump eller en värmepanna.


Rotavdrag vid installation av värmepump

Skatteverket och Svenska Värmepumpsföreningen har tagit fram en schablon för hur mycket som ska räknas som arbetstid.

Schablon värmepump:
För bergvärme, jord- och sjövärme räknas 35 procent av den totala kostnaden inklusive värmepump som arbetskostnad.
För en luft/vattenvärmepump räknas 30 procent av den totala kostnaden inklusive värmepump som arbetskostnad.

Räkneexempel bergvärmepump:
Totalkostnad för en värmepump: 150 000 kr
Arbetskostnaden enligt schablon är 35 procent procent: 150 000 x 0,35 = 52 500 kr.
Rotavdraget är 30 procent: 52 500 x 0,3 = 15 750 kr.
Din totalkostnad: 150 000 – 15 750 = 134 250 kr.
 

Rotavdrag för installation av värmepanna

Skatteverket och SBBA har tagit fram rot-schablonen för värmepannor.

Schablon värmepanna:
För gas, el, olje- och pelletspanna räknas 24 procent av totalkostnaden inklusive värmepanna, som arbetskostnad.
Vedpanna: 28 procent av totalkostnaden inklusive värmepanna räknas som arbetskostnad.Rotavdrag för installation av solceller 

För solceller och solfångare gäller att 30 procent räknas som arbetstid.