Därför ska du inte installera värmepump själv – expertens bästa tips

Därför ska du inte installera värmepump själv – expertens bästa tips

2021-06-18

Kan jag installera min värmepump själv? Vad kostar det att installera en värmepump? Och vem ansvarar för vad innan, under och efter en installation? CTC reder ut.

Peter Lydén jobbar på värmepumpstillverkaren CTC i Ljungby och vet det mesta om värmepumpsbranschen. Här ger han sina bästa råd till alla som går i värmepumpstankar.

1. Kan jag installera min värmepump själv?

– Nej, då gäller inte garantin och det är också ett lagbrott på grund av köldmediet inne i pumpens kompressor. Anlita bara certifierade vvs-företag med dokumenterad kunskap om värmepumpsinstallation, gärna en av CTC:s återförsäljare. De kommer också kunna utföra all el på rätt sätt tack vare sina underleverantörer. Undvik icke certifierade vvs-företag som saknar erfarenhet av värmepumpar. 

2. Vad kostar det att installera en luft/vattenvärmepump, bergvärmepump eller sjö- och jordvärmepump?

– Man brukar säga att en installation av en luft/vattenvärmepump kostar omkring 120 000 kronor. Installation av jordvärme eller sjövärme kan kosta omkring 130 000 kronor och att installera en bergvärmepump kostar mellan 100 000 och 200 000 kronor. Alla siffror kan variera beroende på omständigheterna.
– Investeringen brukar alltid betala sig tack vare sänkta kostnader och värdet på huset stiger också.

CTC besparingskalkyl >>

3. Jag har tagit in offerter. Vad ska jag gå efter?

– Fastna inte på installationskostnaden. I offerten ska ingå en energikalkyl. I den framgår den totala besparingen över tid. Det är den viktiga siffran så håll koll på den.


– Offerten ska även ge en tydlig rekommendation om vilken eller vilka värmepumpar som är lämpliga. Det ska vara tydligt vad som ingår och inte ingår i installationen.

– Välj en tillverkare som gör pumpar som är anpassade efter svenskt klimat. Investeringen brukar betala sig och en bra värmepump kan öka värdet på huset eller fastigheten med cirka tio procent, säger Peter.

4. Hur ska jag välja rätt lokal vvs-firma?

– CTC har ca 300 CTC partners, dvs vvs-installatörer som har rätt kompetens. Uppstår frågetecken så kontaktar de oss för hjälp med vissa energiberäkningar eller avvägningar mellan olika pumpar. Vi har en bra dialog med dem och ett brett utbud av pumpar.

5. Vad kan jag förvänta mig av en CTC partner?

Ansvar för hela installationen, själv eller med hjälp av underentreprenörer.
En energikalkyl som är unik för din fastighet och utgår från ditt behov av värme och vatten.
Rekommendation om rätt sorts värmepump som gör att anläggningen är rätt dimensionerad.
En tydlig offert där det framgår vad som ingår och inte.
Korrekt installation.
Hjälp att skydda trädgård och hus.
Driftsättning.
En bra och informativ överlämning.
Återbesök efter en månad eller vid behov.

6. Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan mig, återförsäljaren och CTC?

Ditt ansvar: 
– Du ansvarar för att välja ett certifierat vvs-företag, exempelvis en CTC partner. Var tillgänglig för återförsäljaren och öppen med de behov som kanske uppstår i framtiden med barn, behov av svalka, pool eller liknande. Det är viktigt för att anläggningen ska bli rätt dimensionerad.

– Om det gäller bergvärme ska du kontakta kommunen för att se om det behövs tillstånd eller inte, i vissa kommuner är det inte tillåtet på grund av grundvattennivån. Det är också bra att informera sina grannar. Prata även med återförsäljaren om att skydda din trädgård och ditt hus från åverkan vid installationen.

Återförsäljarens ansvar vid en installation: 
– Återförsäljarens ansvar är att göra hembesök och samla in nödvändig information om ditt hus eller din fastighet, och få koll på ditt totala energibehov. Sedan räknas en energikalkyl fram med hjälp av CTC.

Energikalkylen visar:
  • Vilken eller vilka värmepumpar som är bäst för dig.
  • Bästa totala installationslösningen.
  • Hur långa slingor som behövs, uppskattat borrhålsdjup. (Om det gäller bergvärme, sjö- eller jordvärme.)
  • Årsverkningsgraden – det som ger mest energi till lägsta kostnad.
  • Din uppskattade årsförbrukning.
  • Den besparing du får över tid.
  • Hur snabbt investeringen betalar sig.
Jämför olika pumpar – räcker den mindre pumpen eller är det bättre att ta höjd för ett ökat energibehov och köpa en kraftfullare? Prata också om behovet av varmvatten, det ska ingå i kalkylen.

Om du har en gammal pump som ska rivas ut är det återförsäljaren som tar hand om det samt installerar och driftsätter den nya.

Värmesystemet lämnas över till dig installerat och klart med tydliga instruktioner. Ladda ner appen CTC:s app myUplink så är du igång!

Styr temperaturen i mobilen >>

CTC:s ansvar:
CTC ansvarar för att själva pumpen fungerar som den ska, att appen är uppdaterad och att du får rätt försäkringar när du eller installatören har registrerat produkten eller produkterna erna på hemsidan.

Genom oss kan du också ansöka om ett investeringslån till bra villkor.

CTC-lånet >>

Det här ingår när du blir CTC-kund:
  1. Produktgaranti på pumpen i tre år. 
  2. Varmvattengaranti på varmvattenväxlaren i tolv år.
  3. Gratis trygghetsförsäkring från installationsdagen på hela systemet i sex år. (Fem år för juridisk person). Du kan välja att mot en avgift förlänga trygghetsförsäkringen till 18 år. Försäkringen kompletterar hemförsäkringen och tar bort självrisken. Hemförsäkringen ska ha en maskinskadedel. Återförsäljaren måste vara certifierad inom vvs för att ovanstående ska gälla.
– Kom ihåg att välja en certifierad VVS-firma med kompetens på värmepumpar, gärna en som gått vår utbildning. Då kan du se fram emot många trygga och problemfria år, säger Peter Lydén.