Checklista: Vilken värmepump passar dig?


Checklista: Vilken värmepump passar dig?


2019-09-15

Bergvärmepump eller luft/vattenvärmepump? Det är frågan. I veckans blogginlägg erbjuder vi en checklista som visar på fördelar och nackdelar med olika alternativ. 

Båda alternativen kan vara ”rätt”, och det beror på faktorer som var du bor i landet, förutsättningarna på tomten, berggrunden med mera. Det beror också på vilken värmelösning du har idag.

Bergvärmepump


+ Lämplig för små tomter

+ Liten inverkan i trädgården

+ Hög verkningsgrad
+ Kan ge komfortkyla på sommaren
+ Ingen utomhusdel

– Kräver borrning

– Större investering på kort sikt

– Kräver tillstånd hos kommunen

Sjövärmepump


+ Lämplig om du bor nära sjö/vattendrag
+ Ingen borrning behövs

+ Liten inverkan i trädgården

+ Hög verkningsgrad

+ Ingen utomhusdel

– Stor investering på kort sikt
– Kräver tillstånd från kommunen

Jordvärmepump

+ Lämplig för större tomter

+ Ingen borrning behövs 

+ Lägre installationskostnad än för bergvärme

+ Hög verkningsgrad

+ Ingen utomhusdel– Utrymmeskrävande
– Kräver grävning och återställande av gräsmatta Luft/vattenvärmepump


+ Ingen påverkan på tomten

+ Ingen borrning behövs 

+ Lägsta installationskostnaden 

+ Hög verkningsgrad

– Kräver utomshusdel
– Ger sämre effekt i norra Sverige


Bra för både klimat och plånbok


Gemensamt för mark- och luft/vattenvärmepumpar är att energin är förnybar och att de kan sänka dina uppvärmningskostnader rejält. Den enda miljöpåverkan utgörs av den el som förbrukas i samband med att värmepumpen hämtar upp energi från borrhålet. El behövs för att driva kompressor, cirkulationspumpar med mera.

Intresserad av en kostnadskalkyl?


Kontakta gärna en CTC-partner och boka in ett kostnadsfritt hembesök. Denne kan rekommendera vilken värmepump som lämpar sig just för ditt hus. Priset varierar beroende på modell och installation.

Med CTC:s snabbkalkyl kan du enkelt räkna ut ungefär hur mycket du kan spara på att byta till värmepump – klicka här.