3 vanliga myter om bergvärme

3 vanliga myter om bergvärme

2019-01-08

Allt fler villaägare väljer värmepump som uppvärmningsform och bergvärmepumpen är den mest populära, enligt Energimyndigheten. Men det cirkulerar också en del myter runt bergvärme som vi tänkte ta chansen att motbevisa här. 

Myt nr 1: Värmen kan ta slut i berget

Bergvärmepumpens energi består av solenergi som finns lagrad i marken, vilket är en miljövänlig energikälla. En vanlig missuppfattning är att bergvärmen kan ta slut, särskilt om många borrar för bergvärme i ett och samma bostadsområde.

Så är inte fallet. Så länge din bergvärmeanläggning är rätt dimensionerad kommer borrhålet att fortsätta leverera värme så länge du önskar. Återladdning sker både från ytan, när solen värmer, och underifrån, så kallad geotermisk värme.

Bra att tänka på är att borrhålen inte ska ligga för nära varandra då de kan ta effekt från varandra. En regel som finns är att det ska vara minst 20 meter mellan varje hål.

Myt nr 2: Det tar lång tid att borra för bergvärme

Man brukar räkna med att det tar ungefär en dag att borra ett genomsnittligt borrhål under normala förhållanden. Sedan tillkommer en del grävarbete, nedmontering av befintlig panna (om det finns en sådan) och installation av ny värmepump. Värmen i ditt hus behöver ofta bara vara avstängd i några timmar.

Finns det några undantag? Ja, till exempel så styr borrhålets djup hur omfattande arbetet blir. Ju effektivare pump desto djupare borrhål, och detta kan din installatör berätta mer om när ni diskuterar borrning hemma hos just dig.

Så här går det till att installera bergvärme hemma hos dig

Myt nr 3: Trädgården förstörs när man borrar för bergvärme

Borrhål för bergvärme kräver inte stor yta på din tomt – de flesta borrhål har en diameter på 115–140 millimeter. Men du får räkna med att riggen som används för att borra ska kunna forslas fram genom trädgården, samt ställas upp för själva borrningen.

Planera tillsammans med din installatör i förväg en bra väg genom trädgården fram till borrhålet och bestäm var hålet ska placeras. Med ett markskydd skyddas gräsmattan eller rabatterna från att ta skada. Husfasaden går att skydda med presenning för att undvika stänk.

När arbetet är slutfört brukar det i normalfallet endast bli mindre spår som avtryck i gräset och lite ”lervälling” runt själva borrhålet. Ett tips är att redan i offerten specificera vem som ansvarar för att återställa trädgården, det vill säga du eller grävfirman.

FAKTA

  • Enligt Energimyndigheten har antalet småhus med värmepump ökat med över 50 procent sedan år 2009. I dag har drygt en miljon småhus värmepump.
  • Den allra vanligaste typen är berg-/jord-/sjövärmepumpar – 420 000 småhus har en sådan, enligt myndigheten. Tvåa ligger luft/luftvärmepumpar med 393 000, enligt statistik för år 2016.