Bergvärmeguide – Vad är bergvärme?

Bergvärmeguide – Vad är bergvärme?

Vad är bergvärme, hur går det till att installera och vad kostar det? Hur ska man tänka när man begär in offert och vad kan du förvänta dig av CTC:s återförsäljare av värmepumpar? Kan man återanvända ett gammalt borrhål? Fakta, tips och råd inför ditt bergvärmebeslut.

Vad är bergvärme?
Hur fungerar bergvärme?
Kostnad för bergvärme
Fördelar och nackdelar med bergvärme
Bergvärme jämfört med andra värmesystem
Installation av bergvärme i sju steg
Livslängd och skötsel
Trygghet och försäkringar

Hur fungerar bergvärme?

Bergvärmen utvinns ur borrade energihål, normalt cirka 200 meter djupa. Vätskan som cirkulerar i systemet är kall men höga temperaturer skapas av värmepumpen inne i huset. 

Huset måste ha vattenburen värme.

Mer än 300.000 småhus och fastigheter i Sverige har bergvärme. Det finns dock – vågar vi påstå – en del fördomar. En vanlig myt är att värmen kan ta slut i berget. Men återladdning sker på sommaren och kontinuerligt underifrån och från sidorna i berget, enligt Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Att det är krångligt att installera bergvärme är en annan vanlig uppfattning, men CTC:s partner tar fullt ansvar för energikalkyl och installation samt drift. En erfaren installatör skyddar också både gräsmatta och husfasad. 

Installera bergvärme – så går det till

Mer än 300.000 småhus och fastigheter i Sverige har bergvärme.

Kostnad för bergvärme

Bergvärme brukar kosta mellan 100 000 och 200 000 kronor.

Det här påverkar priset:

- Energibehovet
- Hur djupt du måste borra
- Typen av berggrund
- Djupet på ytjorden

Kostnaden beror framförallt på längden på energihålet. Ju större energibehov, desto längre energihål. För stora fastigheter borras ofta flera energihål.

I södra Sverige finns områden med kalkhaltig berggrund vilket gör att effekten sjunker, exempelvis på Gotland. Vissa kommuner tillåter inte bergvärme.

Din lokala installatör/återförsäljare tar hänsyn till alla faktorer och du får en unik energikalkyl med en offert. Hitta återförsäljare där du bor

Fördelar och nackdelar med bergvärme

Fördelar med bergvärme:

 • Förnybar energi.
 • Höjer husets värde med mellan 3 och 12 procent, enligt Booli.
 • Sänker driftskostnaderna med upp till 85 procent beroende på nuvarande värmesystem.
 • Kräver i princip inget underhåll och har lång livslängd.
 • Kan användas för att svalka av rum eller som poolvärmare. 
 • Styrs enkelt via appen Uplink och en display med svensk text på värmepumpen.
 • Det behövs ingen stor tomt för att installera bergvärme, men borr-riggen behöver lite plats att ta sig fram.
 • Installationen ger rätt till rot-avdrag. Arbetskostnaden beräknas enligt en schablon, 35 procent av den totala kostnaden inklusive pumpen. Sedan är rotavdraget 30 procent av det beloppet.

Nackdelar eller begränsningar med bergvärme:

 • Avståndet mellan borrhålen ska vara minst 20 meter. Avståndet till en husvägg ska vara minst 4 meter. Avståndet till en vattenbrunn ska vara minst 30 meter.
 • Mark med hög kalkhalt är mindre energieffektiv.
 • I norra Sverige behövs djupare borrhål på grund av kylan.
 • Det krävs tillstånd från kommunen.

Installera bergvärme – så går det till

En bergvärmepump kan sänka driftskostnaderna med upp till 85 % beroende på nuvarande värmesystem.

Bergvärme jämfört med andra värmesystem

Det är alltid bra med jämförelser. Här jämför vi bergvärme med andra vanliga värmesystem:

Bergvärme eller fjärrvärme
Bergvärme är normalt sett billigare än fjärrvärme per kilowattimme men priset på fjärrvärme varierar mellan olika kommuner. Bergvärmen är förnybar medan fjärrvärmen kan vara helt eller delvis förnybar beroende på kommun. Båda värmesystemen är i princip underhållsfria och ger även varmvatten.

Bergvärme eller pellets- eller vedpanna
Bergvärmen är i princip underhållsfri till skillnad från pelletspanna och vedpanna som båda kräver en arbetsinsats. Ved och pellets är förnybara energikällor men vedeldning kan släppa ut skadliga luftföroreningar.

Bergvärme eller luft/vattenvärmepump 
Till skillnad från bergvärme så består luft/vattenvärmepumpar av en ute- och en innedel. Bergvärme passar dig som inte vill ha synliga utedelar. 

Bor du i norra Sverige så är bergvärme ett bättre val än luft/vattenvärme eftersom bergvärmen inte påverkas av utetemperaturen på samma sätt. Bor du i södra Sverige är alternativen mer likvärdiga.  

En luft/vattenvärmepump klarar de flesta husbehov och är billigare att installera än bergvärme. 
 
Bergvärme eller jord- och sjövärme
Har du mycket mark, som en åker eller stor gräsmatta? Eller bor du granne med en sjö? Då passar jordvärme och det är likvärdigt med bergvärme. Principen är densamma: I det ena fallet borras ett hål och i det andra grävs slangen ner några meter under ytan.
 
Slangen kommer då att täcka en stor yta och för dig som har en trädgård innebär det att gräsmattan grävs upp vid installationen. Priset ligger ofta mellan bergvärme och luft/vattenvärme. 

Bergvärme eller elvärme
Bergvärme är betydligt billigare än elvärme, som är den allra dyraste energikällan. Eluppvärmda hus är sällsynt idag förutom i fritidshus.

Installation av bergvärme i sju steg

 1. Kontakt med en duktig återförsäljare
  Bergvärmeanläggningen måste alltid dimensioneras efter just dina unika behov. För att få allting perfekt anpassat ska du alltid börja med att kontakta en av CTC:s återförsäljare. Återförsäljaren är din absolut viktigaste kontakt innan, under och efter installationen.

  Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner, antingen själv eller genom en underleverantör.

 2. Hembesök och energikalkyl
  Återförsäljaren gör en bedömning på plats av tomten, berggrunden samt husets storlek och isolering. Du kommer att behöva svara på frågor om ditt värme- och vattenbehov idag och om några år. Vilka grannar har redan bergvärme? Planerar ni att bygga ut? Vill du ha kyla till ett rum också? Ökar ibland behovet av varmvatten så du ska ta höjd för det i kalkylen? Eller är luft/vattenvärme eller jordvärme ett bättre alternativ än bergvärme?

  Resultatet blir en energikalkyl som beräknas med hjälp av ett särskilt program från CTC. Baserat på den här helhetsbilden som är unik för dig, räknar återförsäljaren ut vilken eller vilka CTC-pumpar som är bra alternativ.

  Energikalkylen ska också visa uppskattat borrdjup, årsverkningsgraden, uppskattad årsförbrukning,  din förväntade besparing och hur snabbt investeringen betalar sig. Energikalkylen är anpassad för ditt hus eller din fastighet och ditt behov av värme, varmvatten och kyla.

 3. Tydlig offert på bergvärme
  En bra återförsäljare tar också fram en tydlig offert som innehåller allt du behöver veta. Läs igenom offerten noga och ställ frågor om vad som ingår och inte. 

  Vilka kostnader kan tillkomma? Kommer trädgård och husfasad att skyddas och vem återställer trädgården? Det kan bli mindre spår i gräsmattan efter borrningen och lera runt energihålet.

 4. Alla papper klara
  Skaffa tillstånd från kommunen och informera grannarna. Återförsäljaren, eller den underentreprenör som utför själva borrningen, ska anmäla energihålet till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

 5. Borrning
  Nu kommer installatören med täckdukar för att skydda gräsmatta och husfasad. Borrningen tar ett par dagar och hela installationen är klar på en vecka. Normalt behöver inte el och vatten vara avstängda mer än ett par timmar.

 6. Driftsättning: Nu får du koll i appen
  Värmepumpen installeras och anläggningen driftsätts. Värmepumpen har en tydlig display på svenska men du ska också ladda hem appen MyUplink med alla data i. Här ser du hur mycket varmvatten det finns och kan snabbt justera upp om behovet ökar. Du kan ställa in semesterläge när du inte är hemma. Du ser temperaturen både inne och ute och temperaturen på vattnet i kollektorslangen. Skulle något mot förmodan inte fungera så får du en pushnotis och ett mejl. Full koll! 

  Har du pool eller rum med kyla visas även de temperaturerna i fina grafer. Och är ventilationen kopplad och har givare för luftfuktighet och koldioxid så visas det med.

 7. Återbesök med justering
  Återförsäljaren bokar ett möte efter en månad för att göra justeringar och se så att är rullar på som det ska. 


Installera bergvärme – så går det till

Vill du köpa värmepump? Så går du vidare

 1. Kontakt med en duktig återförsäljare
  Bergvärmeanläggningen måste alltid dimensioneras efter just dina unika behov. För att få allting perfekt anpassat ska du alltid börja med att kontakta en av CTC:s återförsäljare. Återförsäljaren är din absolut viktigaste kontakt innan, under och efter installationen.

  Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner, antingen själv eller genom en underleverantör.

 2. Hembesök och energikalkyl
  Återförsäljaren gör en bedömning på plats av tomten, berggrunden samt husets storlek och isolering. Du kommer att behöva svara på frågor om ditt värme- och vattenbehov idag och om några år. Vilka grannar har redan bergvärme? Planerar ni att bygga ut? Vill du ha kyla till ett rum också? Ökar ibland behovet av varmvatten så du ska ta höjd för det i kalkylen? Eller är luft/vattenvärme eller jordvärme ett bättre alternativ än bergvärme?

  Resultatet blir en energikalkyl som beräknas med hjälp av ett särskilt program från CTC. Baserat på den här helhetsbilden som är unik för dig, räknar återförsäljaren ut vilken eller vilka CTC-pumpar som är bra alternativ.

  Energikalkylen ska också visa uppskattat borrdjup, årsverkningsgraden, uppskattad årsförbrukning,  din förväntade besparing och hur snabbt investeringen betalar sig. Energikalkylen är anpassad för ditt hus eller din fastighet och ditt behov av värme, varmvatten och kyla.

 3. Tydlig offert på bergvärme
  En bra återförsäljare tar också fram en tydlig offert som innehåller allt du behöver veta. Läs igenom offerten noga och ställ frågor om vad som ingår och inte. 

  Vilka kostnader kan tillkomma? Kommer trädgård och husfasad att skyddas och vem återställer trädgården? Det kan bli mindre spår i gräsmattan efter borrningen och lera runt energihålet.

 4. Alla papper klara
  Skaffa tillstånd från kommunen och informera grannarna. Återförsäljaren, eller den underentreprenör som utför själva borrningen, ska anmäla energihålet till Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

 5. Borrning
  Nu kommer installatören med täckdukar för att skydda gräsmatta och husfasad. Borrningen tar ett par dagar och hela installationen är klar på en vecka. Normalt behöver inte el och vatten vara avstängda mer än ett par timmar.

 6. Driftsättning: Nu får du koll i appen
  Värmepumpen installeras och anläggningen driftsätts. Värmepumpen har en tydlig display på svenska men du ska också ladda hem appen MyUplink med alla data i. Här ser du hur mycket varmvatten det finns och kan snabbt justera upp om behovet ökar. Du kan ställa in semesterläge när du inte är hemma. Du ser temperaturen både inne och ute och temperaturen på vattnet i kollektorslangen. Skulle något mot förmodan inte fungera så får du en pushnotis och ett mejl. Full koll! 

  Har du pool eller rum med kyla visas även de temperaturerna i fina grafer. Och är ventilationen kopplad och har givare för luftfuktighet och koldioxid så visas det med.

 7. Återbesök med justering
  Återförsäljaren bokar ett möte efter en månad för att göra justeringar och se så att är rullar på som det ska. 

Livslängd och skötsel

Ett rätt dimensionerat borrhål håller livet ut. Kollektorslangen har en beräknad livslängd på upp till 100 år. Värmepumpens livslängd är upp till 20 år beroende på hur hårt den körs. Om fastighetens energibehov ändras går det att borra djupare i ett befintligt energihål eller borra ytterligare ett energihål. Gör en ny energikalkyl!

Normalt sett är bergvärmesystemet helt underhållsfritt.

Bergvärme värmer året om, även på riktigt kalla breddgrader. Ett rätt dimensionerat borrhål håller livet ut.

Trygghet och försäkringar

Vi vill förstås att du ska känna dig helt trygg med ditt köp och med CTC. När du köper en värmepump från CTC så ingår:

• Tre års produktgaranti på pumpen.

• Tolv års varmvattengaranti på varmvattenväxlaren.

• Sex års gratis trygghetsförsäkring från installationsdagen på hela systemet (5 år för juridisk person). Du kan välja att mot en avgift förlänga trygghetsförsäkringen till 18 år.

• Försäkringen kompletterar hemförsäkringen och tar bort självrisken. Hemförsäkringen ska ha en maskinskadedel.

• Återförsäljaren ska vara certifierad inom VVS.

Återförsäljaren ansvarar för dimensionering, installation, utförande, driftsättning, justering, överlämning och instruktioner. 

Trygghet och försäkringar

Publicerat: 2023-01-03